แอฟริกาใต้ (2020)

SOUTH AFRICA

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลนส์
8 วัน 5 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานสากล
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

โจฮันเนสเบิร์ก – มาบูล่า ลอดจ์ – ซันซิตี้  –  พริทอเรีย – เคปทาวน์

 

วันแรก    กรุงเทพ – โจฮันเนสเบิร์ก
เวลา  17.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลนส์ เจ้าหน้าที่จากบริษัท คอยให้การต้อนรับ
เวลา 
20.05 น.  :  ออกเดินทางสู่โจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบินที่ SQ 983/478 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ 23.30/01.25 น.)

 

วันที่สอง    โจฮันเนสเบิร์ก (หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี) – มาบูล่าลอดจ์ (กิจกรรมส่องสัตว์)
เวลา 
06.50 น.  :  ถึงสนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG) เมืองที่ใหญ่สุดในแอฟริกาใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านวัฒนธรรมเลเซดี (LESEDI CULTURAL VILLAGE / 1 ชม.) ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้   นำท่านชมประวัติความเป็นมา ทั้งวิถีชีวิตหลากหลายรูปแบบ และความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ อาทิ เผ่าซูลู (ZULU), โซซา (XHOSA),  บาโซโท (BASOTHO) , เปดี (PEDI) เป็นต้น ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งรูปแบบบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ศิลปะการแสดงต่างๆ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มาบูล่า ลอดจ์ (MABULA GAME LODGE / 2.30 ชม.) ที่พักระดับ LUXURIOUS และได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวดั่งภาพวาด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน, งานประชุมนอกสถานที่ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น ระหว่างทางผ่านชมความของผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่อาศัยรวมตัวกันอยู่บริเวณป่าแห่งนี้
เวลา 
13.00 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ภายในมาบูล่า ลอดจ์
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านสู่ดินแดนแห่งซาฟารี สนุกสนาน ตื่นเต้นท้าทายความมันส์ และเพลิดเพลินกับการนั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของแอฟริกาใต้ นั้นก็คือ สิงโต, เสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ท่ามกลางป่าซาฟารีในประเทศแอฟริกาใต้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ภายในที่พัก

**เนื่องจากวันรุ่งขึ้นจะนำท่านส่องสัตว์ (GAME DRIVE) อีกครั้งในช่วงเช้า ดังนั้นลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า**

 

 

 

 

วันที่สาม    มาบูล่า ลอดจ์ (กิจกรรมส่องสัตว์) – ซันซิตี้
เวลา  06.30 – 09.00 น.  :  นำท่านนั่งรถบุกป่า ส่องสัตว์ (GAME DRIVE) เดินทางสู่ ดินแดนแห่งซาฟารี นำท่านชมภาพชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกันที่หาชมได้ยากในยามเช้า อาทิเช่น แอนเทโลป เสือ สิงโต ม้าลาย ช้าง แรด ยีราฟ ฯลฯ สนุกสนานตื่นเต้น และเพลิดเพลินกับการค้นหา 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าแอฟริกาใต้ (ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว) จนได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เวลา 
10.00 น.  :  นำท่านเดินทางสู่นครลับแล SUN CITY หรือ THE LOST CITY  (2.30 ชม.) เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (SOL KERZNER) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 25,000 ล้านบาท และใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น BOPHUTHATSWANA กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ
เวลา 
13.00 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE PALACE OF THE LOST CITY ภายในโรงแรมมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า VALLEY OF WAVE มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขา และต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงคลื่นยักษ์เทียมที่คอยโถมกระหน่ำสร้างความตื่นเต้นให้กับท่านได้ไม่รู้เบื่อ ใกล้ๆ กันคือสะพานแห่งกาลเวลา THE BRIDGE OF TIME  สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น THE LOST CITY ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำจึงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น และทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหวโรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธคคาสิโน ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล ที่สำคัญเมื่อท่านจะเดินไปมาที่ใดในอาณาจักรแห่งนี้ (อย่าลืมพกบัตรผ่าน / กุญแจห้องพักไปด้วย เพราะบางสถานที่และบางกิจกรรมให้สำหรับผู้ที่เข้าพักโรงแรมเท่านั้น **ท่านสามารถกลับที่พักได้โดยรถรับ – ส่ง มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ภายในซันซิตี้ คอมเพล็กซ์)
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก

 

 

 

 

วันที่สี่    ซันซิตี้ – พริทอเรีย – เคปทาวน์
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (PRETORIA / 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นเมืองแห่งดอกไม้สีม่วง CITY OF JACARANDAS  ต้นแจกการันดา (JACARANDA) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่น ซากุระของชาวญี่ปุ่น ซึ่งโดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมือง (ช่วงดอกแจกการันดาผลิบานช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมของทุกปี)   จากนั้นนำท่านชมเมืองพริทอเรีย เมืองศูนย์กลางสถานที่สำคัญทางราชการ ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ (VOORTREKKER MONUMENT) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการสู้รบกับชาวพื้นเมือง, ซิตี้ฮอลล์ (CITY HALL) ทำเนียบประธานาธิบดี (UNION BUILDING) ที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก นำท่านสู่จัตุรัสเชิร์ช  (CHURCH SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ พอล ครูเกอร์ (PAUL KRUGER MONUMENT) อดีตประธานาธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เวลา  15.00 น.  :  นำท่านเดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก (JOHANNESBURG / 45 นาที)
เวลา 
17.10 น.  :  ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบิน COMAIR เที่ยวบินที่ BA 6429
เวลา 
19.20 น.  :  เดินทางถึงสนามบินเมืองเคปทาวน์ (CAPE TOWN) เมืองตากอากาศที่ติดอันดับสวยงามที่สุดแห่งของโลก ตั้งอยู่ปลายสุดของแอฟริกาใต้ ถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทรอินเดียและแอตแลนติก เป็นเมืองซึ่งยังสามารถพบสถาปัตยกรรมชาวดัทช์ดั้งเดิม เคปทาวน์จัดเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในแอฟริกาใต้ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่เข้าชิงเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเมื่อปี ค.ศ. 2004 อีกด้วย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม LAGOON BEACH HOTEL & SPA  หรือระดับเดียวกัน 3 คืน

 

 

 

 

วันที่ห้า    เคปทาวน์  (เทเบิ้ล เมาท์เท่น)  – สแตลเลนบอช  (ไร่ไวน์)  – เคปทาวน์  (ช้อปปิ้ง – ล่องเรือ)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เทเบิ้ล เมาท์เทน (TABLE MOUNTAIN / 30 นาที) ภูเขาซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินทรายตัดตรงสูง 1,086 เมตร ตั้งตระหง่านโอบล้อมด้วยตัวเมืองที่กว้างไกล  นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์จากยอดเขาด้วยกระเช้าทันสมัยหมุนรอบตัวเอง 360 องศาใช้เวลาเพียง 6 นาที (ถ้าอากาศอำนวย) ค้นหาแดสซี่ (Dassie)  กระต่าย  หิน หน้าตาคล้ายหนูตะเภามีสีน้ำตาล ขนฟูๆ หูสั้นๆ ปากยื่นๆ  ยาวประมาณ 1 ฟุต และยังมีป่าไม้พุ่มซึ่งเป็นแหล่งรวมของพืช 1,500 สายพันธุ์นกเฉพาะถิ่นอย่างคีรีบูนโพรเทีย ภูเขาโต๊ะถูกขนาบสองด้านด้วยยอดเขา Lion  Head และ Devil Peak ที่สวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านเส้นทาง STELLENBOSH WINE ROUTE สู่เมืองสแตลเลนบอช (STELLENBOSH / 1 ชม.)  เมืองหลวงแห่งการทำไวน์ เป็นเมืองเก่าแก่อันดับสองของแอฟริกาใต้ ที่ยังคงรักษาไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม เมืองนี้มีไร่องุ่นมากมาย และเป็นไร่องุ่นที่ดี มีโรงงานผลิตไวน์แดง และมีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย จากนั้นนำท่านชม ZEVENWACHT WINE ESTATE ไร่องุ่นที่มีร้านอาหาร และโรงแรมขนาดเล็กอยู่ภายในไร่ ให้ท่านได้ชิมไวน์ โดยมีผู้รู้ให้คำแนะนำในการดื่มไวน์ เริ่มต้นด้วยวิธีการจับแก้วไวน์ การชื่นชมกับกลิ่น และรสชาติของไวน์ อิสระเลือกซื้อไวน์เป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองภายในไร่ไวน์ 
บ่าย  :  ออกเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์ (30 นาที) นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในเมืองเคปทาวน์ VICTORIA & ALFRED WATERFRONT แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้าซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดัง จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อสินค้ากับร้านรวงต่างๆ มากมาย ทั้งภัตตาคาร ผับ ร้านอาหาร คาเฟ่ต์ สินค้าพื้นเมือง รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ARMANI, BURBERRY, GUCCI เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (SUNSET BOAT CRUISE) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค ได้เวลาอันสมควรกลับสู่ท่าเรือ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

 

 

 

 

วันที่หก    เคปทาวน์  (เคป เพนนินซูลา – เกาะดุยเกอร์ – หาดโบว์เดอร์ – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – แหลมกู๊ดโฮป)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความงามของชายฝั่งบริเวณเคป เพนนินซูลา (CAPE PENNINSULA) ลัดเลาะสู่ชายหาดที่สวยสะดุดตา ข้ามยอดเขาอันสวยงามที่มีชื่อเสียงก้องโลก CHAPMAN’S PEAK ท่านจะได้ชมภูมิประเทศที่แปลกตาอันน่าประทับใจ ซึ่งในปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของที่พักตากอากาศอันหรูหรา จากนั้นนำท่านสู่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ HOUT BAY เพื่อนำท่านนั่งเรือชมฝูงแมวน้ำ ที่แสนน่ารักนอนอาบแดดอุ่นนับพันตัวที่เกาะดุยเกอร์ (DUIKER ISLAND หรือ SEAL ISLAND / 45 นาที)  แล้วนำท่านเดินทางสู่ไซมอนส์ ทาวน์ (SIMON’S TOWN) เพื่อนำท่านสู่หาดโบว์เดอร์ (BOULDERS BEACH / 1 ชม.) ซึ่งเป็นอาณานิคมของฝูงนกเพนกวินพันธุ์แอฟริกัน  JACKASS ขนาดเล็กแสนน่ารักนับพันตัวที่มีลักษณะเท้าเป็นสีดำ เปลือกตาสีชมพู เป็น 1 ใน 15 ชนิดในโลกที่ใกล้จะสูญพันธุ์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งมังกรท่านละ 1  ตัว
บ่าย  :  นำท่านสู่ฟาร์มนกกระจอกเทศ (THE CAPE POINT OSTRICH FARM / 30 นาที) ให้ท่านเดินชมฟาร์มนกกระจอกเทศ ชมการสาธิตเพาะเลี้ยงลูกนก การวางไข่ แล้วให้ท่านบันทึกภาพกับนกกระจอกเทศที่มีฉากเบื้องหลังของ TABLE MOUNTAIN ที่สวยงาม และเลือกชมสินค้าแปลกตาจากนกกระจอกเทศ เช่น  เข็มขัด กระเป๋าหนัง หรือเปลือกไข่นกกระจอกเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นเดินทางต่อไปยังแหลมกู๊ดโฮป (CAPE OF GOOD HOPE) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดบรรจบกันระหว่างมหาสมุทร แอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย ท่านจะพบกับความแตกต่างของพื้นสีน้ำทะเลระหว่างจ้าวมหาสมุทรทั้งสอง นำท่านนั่งรถรางขึ้นยอดเขา ให้ท่านได้พิสูจน์ความแรงของคลื่นลม จนได้รับฉายาจากนักสำรวจชาวโปรตุเกสว่า “แหลมแห่งพายุ”
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

 

วันที่เจ็ด    เคปทาวน์ – กรุงเทพ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน (30 นาที)
เวลา  10.40 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ SQ 479/972 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ 06.10/09.35 น.)

 

วันที่แปด    กรุงเทพฯ
เวลา  11.05 น.  :  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง   14-21, 21-28 มี.ค.,  25 เม.ย.-2 พ.ค., 9-16, 16-23 พ.ค.   

อัตราค่าบริการ  

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

94,000

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

84,000

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

77,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

14,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ                
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กก.
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ                       
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก.
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                          
– ค่าอาหารตามรายการ                                 
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท                   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ     
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ                               
– ค่าทิปขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ                           
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท

(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก.

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์