แกรนด์แคนาดา A

GRAND CANADA A

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค
12 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานสากล
4 ดาว หรือเทียบเท่า

ใบเมเปิ้ล ละอองน้ำตกไนแองการา ทะเลสาบสีมรกตนิ่งสงบ เทือกเขาร็อกกี้อันยิ่งใหญ่ นั่นคือภาพของ แคนาดา ที่ผู้คนรู้จัก และต้องหาโอกาสไปเยือนและสัมผัสสักครั้ง ด้วยวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ไปจนถึงสภาพภูมิประเทศของแคนาดามีจุดเด่นมากมาย สภาพแวดล้อมที่ยังไม่ถูกรุกรานโดยน้ำมือมนุษย์ หัวเมืองใหญ่หลายเมืองก็เต็มไปด้วยสีสัน อาหารการกินมีหลากหลาย หลายเมืองได้รับการโหวตให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวแคนาดาแบบเจาะลึกจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออก ชมธรรมชาติที่สวยงามทั้งภูเขา แม่น้ำ น้ำตกไนแองการ่าอันยิ่งใหญ่

วันแรก  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์
เวลา 05.30 น. : 
  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก

เวลา 08.15 น. :   ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ CX 700 / CX 810 (แวะเปลี่ยนเครื่องฮ่องกง 12.15/16.15 น.)
**พ.ย.-มี.ค. เวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันตกช้ากว่าไทย 15 ช.ม. และแต่ละโซนเวลาของแคนาดาจะต่างกัน 1–3 ช.ม.
**เม.ย.–ต.ค. เวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันตกช้ากว่าไทย 14 ช.ม. และแต่ละโซนเวลาของแคนาดาจะต่างกัน 1–3 ช.ม.

—–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล—
เวลา 13.00 น. :  เดินทางถึงสนามบินเมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) เมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และในภูมิภาคแปซิฟิก ชื่อเมืองมาจากชื่อของนักสำรวจชาวอังกฤษนามว่า “จอร์จ แวนคูเวอร์” ปัจจุบันแวนคูเวอร์เป็นศูนย์กลางการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นอันดับสามของอเมริกาเหนือรองมาจากลอสแองเจลิสและนิวยอร์ค จนมีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “HOLLYWOOD OF THE NORTH” และแวนคูเวอร์ยังเป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ค.ศ. 2010 และพาราลิมปิกฤดูหนาว ค.ศ. 2010 อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในแวนคูเวอร์ที่ไม่ควรพลาด นำท่านร่วมทดสอบความกล้ากับสะพานแขวนคาปิลาโน สะพานแขวนไม้เก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสะพานที่น่าหวาดเสียวที่สุดในโลก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1889 เพื่อทำทางเข้าสู่ป่า โดยวิศวกรชาวสกอต GEORGE GRANT MACKAY มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ในปี ค.ศ. 1910 จากเชือกปอเป็นสายเคเบิ้ลเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักคนได้ถึง 1,300 คน มีความยาวทั้งหมด 137 เมตร หากมองลงไปด้านล่างจะพบกับแม่น้ำคาปิลาโนด้วยความสูง 70 เมตร บริเวณรอบๆ  เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม ในจุดสูงสุดพื้นจะถูกปูด้วยกระจกใสกระตุ้นอะดรีนาลินของท่าน ให้ได้สำรวจธรรมชาติทะลุพื้นกระจกในมุมมองใหม่ที่หาได้ที่นี่ที่เดียว ชมสวนสแตนลีย์ (STANLEY PARK) สวนสาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอเมริกาเหนือ ด้วยพื้นที่ 1,000 เอเคอร์ ซึ่งมากกว่าเกือบ 10 เท่าของเซนทรัลพาร์คในนิวยอร์ค ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 จุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป พื้นที่สีเขียวยอดนิยมใจกลางเมืองแห่งนี้เปรียบเสมือนปอดใหญ่ของแวนคูเวอร์ จุดเด่นของสวนสแตนลีย์อีกอย่างที่นักท่องเที่ยว  นิยมมาถ่ายรูปคือ เสาโทเท็ม (TOTEM POLE) หรือเสาของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดงที่แกะสลักเล่าเรื่องราวต่างๆ ของชนเผ่า จากนั้นแวะชมเมืองแก๊สทาวน์ (GASTOWN) จุดกำเนิดของชุมชนเมืองประมาณกว่าร้อยปี โดยนักบุกเบิก GASSY JACK DEIGHTON ล่องเรือมาพบและตั้งชุมชนแรกขึ้นในปี ค.ศ. 1897  เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนจะมาเป็นแวนคูเวอร์ ชมหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง คือ นาฬิกาไอน้ำ (GASTOWN STEAM CLOCK) นาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาจะส่งเสียงออกมาทุกๆ 15 นาที ใจกลางแก๊สทาวน์นั้นคือจัตุรัสแรกที่ผู้บุกเบิกคนสำคัญเริ่มก่อตั้งเมือง ชาวแวนคูเวอร์เลยสร้างอนุสรณ์เป็นรูปปั้นกัปตัน GASSY JACK DEIGHTON เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา แล้วนำท่านสู่ย่านถนนร๊อบสัน (ROBSON STREET) ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ตั้งแต่แฟชั่นยี่ห้อท้องถิ่นไปถึงแบรนด์เนมชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ถนนร๊อบสันถือว่าเป็น SHOPPING STREET และ LIFESTYLE DISTRICT ที่สำคัญของแวนคูเวอร์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON VANCOUVER หรือระดับเดียวกัน (2 คืน)

 

 

 

 

วันที่สอง  แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย – สวนบุดชาร์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อลงเรือเฟอร์รี่สู่เมืองวิคตอเรีย ข้ามช่องแคบจอร์เจียสู่เมืองวิคตอเรีย (VICTORIA) เกาะแวนคูเวอร์ เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะแวนคูเวอร์ ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งสวน” (CITY OF GARDENS) และยังเป็นเมืองที่ยังคงความเป็นอังกฤษมากที่สุดในอเมริกาเหนือ นำท่านเดินทางเข้ามายังท่าเรือวิคตอเรีย (VICTORIA INNER HARBOUR) ท่าเรือเล็กๆ แต่ล้อมรอบด้วยสถานที่สำคัญๆ มากมาย เช่น โรงแรมแฟร์มองต์ (THE FAIRMONT EMPRESS HOTEL) อาคารรัฐสภา (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT) พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ฯลฯ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ
บ่าย  :  นำท่านเข้าชมสวนบุดชาร์ด (BUTCHART GARDEN) สวนขนาดใหญ่บนเกาะแวนคูเวอร์ เป็นสวนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งที่สวยงามมากและหลากหลายในการตกแต่ง มีอายุราว 100 กว่าปี ในยุคเริ่มต้นประมาณปี ค.ศ. 1904 พื้นที่องสวนเคยเป็นโรงงานปูนซีเมนต์ของนายโรเบิร์ต พิม บุดชาร์ด (ROBERT PIM BUTCHART) มาก่อน แต่เมื่อหินปูนในแถบนั้นหมดลง พื้นที่ก็ถูกปล่อยร้างเป็นพื้นที่ว่าง ฝ่ายภรรยาของนายโรเบิร์ต ชื่อ เจนนี่ บุดชาร์ด (JENNIE BUTCHART) จึงคิดดัดแปลงพื้นที่ร้างนี้ให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ด้วยการเนรมิตสวนสวยๆ ขึ้นจากสวนเล็กๆ ก็ขยายเป็นสวนกว้างใหญ่และมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดโรงงานปูนหยุดกิจการลงในปี ค.ศ. 1916 แต่สวนยังคงขยายต่อไป ความหลากหลายทำให้สวนบุดชาร์ดมีทั้งสวนกุหลาบนานาพันธุ์ สวนญี่ปุ่นที่มีเสาโทริสีแดงสด สวนเมดิเตอร์เรเนียน สวนอิตาเลี่ยนที่ตกแต่งด้วยน้ำพุและรูปปั้นสวยงาม จนทุกวันนี้ได้รับการยกย่องเป็น NATIONAL HISTORIC SITE OF CANADA และมีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวปีละมากกว่า 1,000,000 คน จากนั้นนั่งเรือเฟอร์รี่กลับแวนคูเวอร์
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

 

วันที่สาม   แวนคูเวอร์ – คัลการี – เลคหลุยส์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้า /เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ
เวลา 09.00 น. :  ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 206
เวลา 11.29 น. :   ถึงสนามบินเมืองคัลการี (CALGARY) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐแอลเบอร์ตา ตั้งอยู่ซีกขวาของเทือกเขาร็อคกี้ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ฟุต เคยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988 และเป็นเมืองที่รู้จักกันมากขึ้นเมื่อขุดพบน้ำมันปิโตรเลียมเมื่อปี ค.ศ. 1937 ทำให้กลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา
เวลา 12.30 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์หรือเลคหลุยส์ (LAKE LOUISE) ทะเลสาบที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,700 เมตร ผิวน้ำในทะเลสาบนิ่งเป็นสีเขียวมรกตล้อมรอบไปด้วยป่าสน มีฉากหลังเป็นท้องฟ้าและเทือกเขาสูงชัดลดหลั่นกันไป บางส่วนของยอดเขามีธารน้ำแข็งและหิมะปกคลุมอยู่ ริมทะเลสาบเต็มไปด้วยหมู่หินใหญ่น้อย ติดกับทะเลสาบที่ตั้งชื่อเป็นเกียรติแด่เจ้าหญิงหลุยส์ แคโรไลน์ อัลเบอร์ตา พระธิดาองค์ที่ 4 ของสมเด็จพระราชินีวิคตอเรีย ที่เสด็จตามพระสวามี ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ที่แคนาดาในสมัยนั้น อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมทะเลสาบตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUSE หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สี่   เลคหลุยส์ – แบนฟ์ – เทือกเขาซัลเฟอร์ – น้ำตกโบว์ – คัลการี
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแบนฟ์ (BANFF / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติแบนฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในรัฐแอลเบอร์ตา แบนฟ์ถือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของแคนาดาและอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,300 เมตรและอยู่ในเทือกเขาแคเนเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKIES) แบนฟ์ยังเป็นเหมือนจุดพักของนักสกีมากมายเพราะใกล้กับลานสกี ภายในเมืองมีรถจากสกีรีสอร์ทมารับนักสกีไปลานสกีตลอดวัน นำท่านขึ้นกระเช้า BANFF GONDOLA ขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์  (SULFUR MOUNTAIN) ซึ่งภูเขานี้คือจุดเริ่มต้นของ BANFF เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1800 ปลายๆ ได้มีการสร้างทางรถไฟผ่านมาที่ภูเขาแห่งนี้ ณ ตอนนั้น คนงานจำนวนหนึ่งได้เห็นควันพวยพุ่งออกมาจากภูเขา จึงเกิดสงสัย เลยเดินไปดู พวกเขาพบบ่อน้ำพุร้อน จึงได้ทำการสร้างรั้วกั้นไว้และเริ่มทำธุรกิจนับแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อเวลาผ่านไป ทางรัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือและซื้อธุรกิจไปและผลักดันให้แบนฟ์เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแคนาดา โดยกระเช้านำท่านขึ้นมาถึงยอดเขาซัลเฟอร์ที่ความสูง 2,285 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะๆ และมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและจุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อคกี้และทะเลสาบอันงดงามอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเดินเล่นชมเมืองแบนฟ์และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านแวะบันทึกภาพน้ำตกโบว์ (BOW FALLS) น้ำตกที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งจนกลายเป็นแม่น้ำโบว์ หนึ่งในโลเคชั่นที่การันตีความสวยงามโรแมนติกด้วยการไปปรากฏในหนังคลาสสิกอย่างเรื่อง RIVER OF NO RETURN ที่นำแสดงโดยมารีลีน มอนโร ซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกมาแล้ว นำท่านแวะจุดถ่ายรูปบริเวณ SURPRISE CORNER เป็นจุดที่ถ่ายรูปเมืองแบนฟ์ได้ดีที่สุดและสวยที่สุด โดยจะมีฉากหลังเป็นโรงแรม BANFF SPRING จากนั้นออกเดินทางกลับสู่เมืองคัลการี (CALGARY / 2 ชม.) เป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กสิกรรม และการท่องเที่ยวของแคนาดา
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DELTA BY MARRIOTT CALGARY AIRPORT – IN TERMINAL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  คัลการี – เยลโลไนฟ์ – ล่าแสงเหนือ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 10.15 น. :   ออกเดินทางสู่เยลโลไนฟ์ โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 8233
เวลา 12.43 น. :   ถึงสนามบินเมืองเยลโลไนฟ์ (YELLOWKNIFE) เมืองทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา และเป็นเมืองยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สามารถเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ หรือออโรร่าได้อย่างชัดเจน สำหรับนักล่าแสงเหนือที่นี่จึงไม่ควรพลาด 
เวลา 13.30 น. :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมเมืองเยลโลไนฟ์ เป็นเมืองเงียบสงบ ตั้งอยู่ตอนเหนือ เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของนอร์ทเวสต์เทอร์ริทอรีส์ (NORTWEST TERRITORIES) ประเทศแคนดา เดินเล่นย่านถนนแฟรงกิ้น (FRANKLIN AVENUE) ถนนใจกลางเมือง มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย โดยเฉพาะอาหารเอเชีย เนื่องจากเมืองนี้เป็นสวรรค์ของการล่าแสงเหนือซึ่งเป็นที่นิยมของชาวจีน เกาหลี และญี่ปุ่นเป็นส่วนมาก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THE EXPLORER หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
หลังอาหารนำท่านออกไปล่าแสงเหนือ หรือแสงออโรร่า (NORTHERN LIGHTS) ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ที่ท่านจะประทับใจไปกับแสงสีที่วาดบนท้องฟ้ายามค่ำคืน (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

 

 

 

 

วันที่หก  เยลโลไนฟ์ (กิจกรรมฤดูหนาวขี่สโนว์โมบิล – เจาะน้ำแข็งตกปลา – สุนัขลากเลื่อน – ล่าแสงเหนือ)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านทำกิจกรรมฤดูหนาว สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) เพลิดเพลินไปกับการตะลุยหิมะลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า จากนั้นเพิ่มประสบการณ์ให้ท่านด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลา (ICE FISHING) ที่อยู่ใต้น้ำแข็ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านตื่นเต้นผจญภัยไปกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน (DOG SLEDGE) อีกหนึ่งประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนโดยสุนัขฮัสกี้ เป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นรวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา จากนั้นนำท่านชมศูนย์มรดกทางตอนเหนือ (PRINCE OF WALES NORTHERN HERITAGE CENTRE) เป็นพิพิธภัณฑ์และสถานที่เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขตตะวันตกเฉียงเหนือ  ภายในจัดแสดงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองต่างๆ รวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคทางตอนเหนือของประเทศแคนาดา
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านออกไปล่าแสงเหนือ หรือแสงออโรร่า (NORTHERN LIGHTS) ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ที่ท่านจะประทับใจไปกับแสงสีที่วาดบนท้องฟ้ายามค่ำคืน (ปรากฏการณ์แสงออโรร่า เป็นไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)

 

 

 

 

วันที่เจ็ด  เยลโลไนฟ์ – เอ็ดมันตัน – ช้อปปิ้งเวสต์เอ็ดมันตันมอลล์
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง จากนั้นนำท่านไปสนามบิน
เวลา 13.25 น.  :  ออกเดินทางสู่เอ็ดมันตัน โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 8226
เวลา 15.28 น. :   ถึงสนามบินเมืองเอ็ดมันตัน (EDMONTON) เมืองหลวงของรัฐแอลเบอร์ตา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัสแคตเชวันทางตอนเหนือ ทั้งยังเป็นเมืองการปกครองและการศึกษา รวมถึงศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ได้รับฉายาว่าเป็นเมืองเทศกาลของแคนาดาที่มีเทศกาลประจำปีมากกว่า 40 เทศกาล อีกทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้ามากมาย นำท่านสู่เวสต์ เอ็ดมันตัน (WEST EDMONTON MALL) ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา และเป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกเหนือจากร้านค้า ร้านอาหารมากมายแล้ว ภายในยังมีโรงแรม โรงภาพยนตร์ สวนน้ำขนาดใหญ่ ลานสเก็ตน้ำแข็ง และอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย 
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม FOUR POINT BY SHERATON หรือ   ระดับเดียวกัน 

 

 

 

 

 

วันที่แปด   เอ็ดมันตัน – โตรอนโต – น้ำตกไนแองการ่า
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 11.55 น. :   ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยสายการบินแอร์แคนาดา เที่ยวบินที่ AC 168
เวลา 17.39 น. :   ถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา จากนั้นออกเดินทางสู่น้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS / 1 ชม. 40 นาที) หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์คของ อเมริกา และรัฐออนทาริโอของแคนาดา ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 น้ำตกด้วยกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) อยู่ฝั่งแคนาดา, น้ำตกอเมริกา (AMERICAN FALLS) อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON ON THE FALLS หรือระดับเดียวกัน / ห้องวิวน้ำต

 

วันที่เก้า   น้ำตกไนแองการ่า โตรอนโต
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินเล่นชมน้ำตกไนแองการ่าที่บางส่วนยังเป็นน้ำแข็งสร้างความสวยงามไปอีกแบบ แล้วออกเดินทางสู่หมู่บ้านไนแองการ่า ออน เดอะ เลค (NIAGARA ON THE LAKE) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบออนทาริโอ เต็มไปด้วยบ้านเรือนยุคศตวรรษที่ 18 และ 19 ทีได้รับการบูรณะเป็นอย่างดี และมีจุดเด่นสำคัญของเมืองนี้คือเป็นแหล่งไวน์ที่ดีที่สุดของแคนาดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอซ์ไวน์ (ICE WINE) ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาก ให้ท่านได้มีโอกาสชิมรสชาติไอซ์ไวน์อันขึ้นชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งไอซ์ไวน์ก็คือไวน์หวานชนิดหนึ่ง สามารถทำได้แค่ไม่กี่ประเทศในโลก โดยแคนาดามีชื่อเสียงเรื่องไอซ์ไวน์มากที่สุด โดยจะต้องเป็นภูมิภาคที่หนาวจัดเท่านั้น เพราะการเก็บองุ่นมาทำไอซ์ไลน์นั้นคือการเก็บองุ่นในขณะที่หิมะปกคลุมตัวองุ่น ความเย็นเกาะองุ่น ทำให้องุ่นสุกคาต้นแล้วค่อยนำมาเข้ากระบวนการทำไวน์ และต้องใช้ปริมาณองุ่นมากกว่าทำไวน์ปกติกว่า 50 เท่า
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านช้อปปิ้งไนแองการ่า เอาท์เล็ท ที่มีสินค้ามากมายมากกว่า 200 ร้าน รวมถึงแบรนด์ดังของอเมริกา เพลิดเพลินกับการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้า อาทิ BURBERRY, CLARK’S, COACH, CONVERSE, DKNY, GAP, GUESS, LEVI’S, MICHAEL KORS, NIKE และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วออกเดินทางสู่เมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในแคนาดา รวมถึงเป็นเมืองหลวงของรัฐออนทาริโออีกด้วย โตรอนโตจัดได้ว่าเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยมีไชน่าทาวน์ถึง 3 แห่งในโตรอนโต มี LITTLE ITALY, GREEK TOWN ที่อยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน
ค่ำ  :   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SHERATON TORONTO หรือระดับเดียวกัน  

 

 

 

 

วันที่สิบ   โตรอนโต – หอคอยซีเอ็น – ฮ่องกง
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านขึ้นชมวิวบนหอคอยซีเอ็น (CN TOWER) หอคอยที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโต เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์ สูง 553 เมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโควตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ หอคอยซีเอ็นได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 31 ปี จนถึงวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2007 จึงถูกแทนที่ด้วยอาคารเบิร์จคาลิฟาในดูไบ ชื่อหอคอยซีเอ็นย่อมาจาก CANADIAN NATIONAL RAILWAY เป็นการรถไฟที่เป็นเจ้าของโครงการก่อสร้างในระยะแรก แต่ปัจจุบันนิยมอ้างอิงว่าซีเอ็น หมายความถึง “หอคอยแห่งชาติแคนาดา” นำท่านขึ้นลิฟต์ไปหยุดที่จุดแรกบนชั้น 113 ใช้เวลาเพียง 58 วินาที ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ในการยืนบนพื้นกระจกใสและมองลงมาจากความสูง 342 เมตร ดูถนนสายต่างๆ ของเมืองด้านล่าง หรือชมวิวโตรอนโตที่ OUTDOOR SKY TERRACE 
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมย่านนาธานสแควร์ (NATHAN SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ทั้งตึกเก่าและตึกใหม่ บริเวณนี้ตลอดทั้งปีก็จะมีการจัดงานอีเวนท์ต่าง ๆ ที่พิเศษคือในช่วงหน้าหนาว ลานด้านหน้าก็จะถูกทำให้เป็นลานสเก๊ตน้ำแข็ง จากนั้นแวะถ่ายรูปบริเวณ HARBOUR FRONT CENTRE สถานที่จัดงานรื่นเริงและงานมหรสพต่างๆ ตั้งแต่คอนเสิร์ต การแสดงเต้น เทศกาล ตลอดจนนิทรรศการ ไม่ว่างานอะไรก็มักจะมาจัดที่นี่ ทำให้บริเวณนี้คึกคักตลอดทั้งปี ผ่านบันทึกภาพอาคารรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษตั้งอยู่ด้านหน้า ผ่านชมย่านไชน่าทาวน์ (CHINATOWN) ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ที่นี่ให้บรรยากาศคึกคักเหมือนอยู่เมืองจีน มีร้านอาหาร ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของเอเชีย โดยเฉพาะจากจีน เป็นเสมือนครัวขนาดใหญ่ของชาวเอเชียแถบนี้เลยทีเดียว ที่นี่ท่านจะได้พบกับตลาดขายผักผลไม้ของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนร้านค้าสมุนไพรที่นำเสนอชาทุกประเภท ร้านบะหมี่ ร้านอาหารสารพัดชนิด จากนั้นนำท่านสู่ TORONTO PREMIUM OUTLET ที่ตั้งอยู่ที่เมืองมิสซิสเซากา (MISSISSAUGA) ให้ท่านได้เลือกซื้อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมสารพัดยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อในราคาพิเศษกว่าซื้อร้านค้าในเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์เครื่องครัว ร้านอาหาร ฯลฯ มีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร เช่น ADIDAS, GAP, ARMANI, POLO, BANANA REPUBLIC, BOSS, BURBERRY, COACH, DKNY, GUCCI, KATE SPADE, NIKE, OAKLEY, PRADA, SAMSONITE เป็นต้น
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
มีบริการเปิดห้องพักให้อาบน้ำก่อน นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพียร์สัน โตรอนโต

วันที่สิบเอ็ด   โตรอนโต – ฮ่องกง
เวลา 01.45 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 829 / CX 705 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 05.00/08.00 น.)
—–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล—

วันที่สิบสอง   ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา 10.00 น. :  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (CX 705)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง        4-15, 18-29 มี.ค. 

อัตราค่าบริการ 

รายการ

มี.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ    

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี

**หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีห้อง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กต่ำกว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจการดูแลกับญาติที่ไป พร้อมเอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ                   
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
ค่าอาหารตามรายการ (เมนูเดอลักซ์)                                
–  ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                            
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ (CX) ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าภาษีสนามบิน                                                           
– ค่าวีซ่าแคนาดา                                                 
– 
ค่าทิปคนขับรถ                                                  
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์