ยุโรปแกรนด์อิตาลี 3 (2020)

GRAND ITALY 3 (2020)

สายการบินไทย
11 วัน 8 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

โรม – ปอมเปอี – ซาเลอร์โน – อามัลฟีโคสท์ – ราเวลโล – ซอร์เรนโต้  
คาปรี – นาโปลี – เซียน่า – ปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ – เวนิส 
เวโรนา – มิลาน – ลูกาโน่ (สวิส) 11 วัน

ที่สุดของรายการเที่ยวอิตาลี ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม ศูนย์รวมแห่งศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานที่โด่งดังก้องโลก
รายการเที่ยวที่ได้สัมผัส 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เยือนหลายสถานที่ที่ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลก
และท่านยังได้สัมผัสประเทศแห่งผู้นำแฟชั่นสุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย
ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเที่ยวดีๆ ที่เราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ที่มั่นใจในความชำนาญของเรา
 

จุดเด่นของทัวร์ 
– เลาะเลียบเส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟีโคสท์
(AMALFI COAST) 
– นอนบนเกาะคาปรี มีอาหารพื้นเมืองมากมื้อกว่า  
รวมค่าเข้าชมโคลีเซียมในโรม รวมค่าเรือกอนโดล่าในเวนิส 
– โปรแกรมเขียนจากประสบการณ์ ไม่อัดแน่นเอียด เที่ยวแบบสบายๆ  
– คืนสุดท้ายเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนในสวิตเซอร์แลนด์กับวิวสวยๆ (ค่าทัวร์แพงขึ้นบ้าง)

หมายเหตุ
– กลางมิถุนายน – สิงหาคม เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดโดยเฉพาะอิตาลีใต้ 34 – 40 องศา งดจัด
ธันวาคม – กุมภาพันธ์ คลื่นลมแรง บางวันเรือไม่วิ่ง และโรงแรมส่วนใหญ่ปิด ปรับโปรแกรมไม่ข้ามไปเกาะคาปรี

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ 
เวลา  21.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ – โรม 
เวลา  00.20 น.  :  บินตรงสู่กรุงโรม โดยเที่ยวบินที่ TG 944 
เวลา  06.50 น.  :  เดินทางถึงกรุงโรม (ROME) นครหลวงของอิตาลีและอาณาจักรโรมันอันเกรียงไกร ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ในอดีต หลังพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเข้าชมภายในโคลีเซียม (COLOSSEUM) สนามประลองยุทธทั้งคนและสัตว์ ประตูชัยพระเจ้าคอนสแตนติน ชมโรมันฟอรั่มลานชุมนุมของเหล่านักปราชญ์ เซอร์คัสแม็กซิมุสสนาม แข่งรถม้าศึกเบนเฮอร์ เยือนนครรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามตระการตาภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST PETER’S BASILICA) ในนครวาติกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมเพียต้ารูปแกะสลักหินอ่อนรูปพระแม่มาเรียประคองพระเยซูหลังถูกตรึงกางเขน ฝีมือไมเคิลแองเจโร และแท่นบูชา ฝีมือเบอร์นินี 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมน้ำพุเทรวี่ (TREVI FOUNTAIN) ที่มาของบทเพลงอมตะ “ทรี คอยน์อิน เดอะ ฟาวน์เท่น / THREE COINS IN THE FOUNTAINแล้วนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังและแฟชั่นชั้นนำย่านบันไดสเปน (SPANISH STEPS) หรือเดินเล่นชมเมือง ชมจัตุรัสนาโวนา จัตุรัสยอดนิยมของกรุงโรม ที่ตั้งของน้ำพุแห่งแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา, ดานู๊บ, ไนล์, พลาต้า ผลงานของเบอร์นินี ผ่านชมเพียซซ่าเวนิเซีย จัตุรัสวีรบุรุษ, โรมันฟอรั่ม, สนามแข่งม้าแบบโรมัน, ศาลาว่าการกรุงโรม, ปราสาทเซนต์แองเจโร ฯลฯ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม H10 หรือ GRAND PALAZZO หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ     หากตรงกับวันพุธ วันอาทิตย์ หรือวันสำคัญทางศาสนาคริสต์ จะสลับมาเที่ยววาติกันตอนบ่าย

 

 

 

 

วันที่สาม     โรม – ปอมเปอี – ซาเลอร์โน 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลกฝีมือไมเคิล แองเจลโล ในหอสวดมนต์ ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายในโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (ST.PETER BASILICA) ศาสนสถานประจำสำนักวาติกันที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล 

**ภายในพิพิธภัณฑ์วาติกันอลังการกว่าหลายๆ พระราชวังในยุโรป เพราะสมัยก่อนวาติกันมีอำนาจและรวยมากๆ**

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองปอมเปอี  (POMPEII / 2 ชม. 40 นาที) นำชมเมืองปอมเปอีเมืองโรมันโบราณที่ถูกขนานนามว่าเมืองแห่งบาป และถูกพระเจ้าลงโทษโดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดลาวาไหลท่วมเมืองภายในเวลาช่วงข้ามคืน ชมเมืองเก่าที่นักโบราณคดีได้ขุดค้น โดยสภาพภายในตัวเมืองยังสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งๆ ที่ถูกฝังมาเกือบ 2000 ปี แล้วนำท่านสู่ซาเลอร์โน (SALERNO / 1 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้อิตาลี นำท่านเข้าที่พักโรงแรม GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน อิสระตามอัธยาศัย หรือพักผ่อนหลังเดินทางไกล
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หมายเหตุ     กรุณาจัดกระเป๋าเล็กเพื่อพักที่คาปรีในวันรุ่งขึ้น จะสะดวกกว่ากระเป๋าใบใหญ่

 

 

 

 

วันที่สี่     ซาเลอร์โน่ – อามัลฟีโคสท์ – โพสิตาโน – ราเวลโล – ซอร์เรนโต้ – คาปรี   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางเลาะเลียบชมเส้นทางริมทะเลที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อามัลฟีโคสท์ (AMALFI COAST / 30 นาที) โดยเส้นทางจะคดเคี้ยวไปบนหน้าผาริมทะเลสูงบ้างต่ำบ้าง ผ่านไร่ส้ม ไร่มะนาว ไร่มะกอก หมู่บ้านริมหน้าผาที่สร้างเป็นชั้นๆ เรียงรายตลอดทาง ไม่มีที่ไหนในโลกจะสร้างบ้านริมทะเลได้สวยงามและน่าหวาดเสียวกว่านี้อีกแล้ว ผ่านเมืองแสนสวยโพสิตาโน แวะชมตัวเมืองอามัลฟี และโบสถ์ซานอันเดรีย หรือเซนต์แอนดรู โบสถ์ประจำเมืองที่สวยงามและเก่าแก่กว่า 900 ปี  นำท่านเดินทางสู่เมืองราเวลโล (RAVELLO / 25 นาที) เมืองตากอากาศบนเขาสูง ด้านหน้าเป็นวิวทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสูงเมืองนี้สวยสุดยอดจริงๆ ตัวเมืองเป็นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ข้างๆ จัตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู่รอบๆ นำท่านเดินชมตัวเมืองเริ่มจากจัตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ชมประตูสัมฤทธิ์ (THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราวของพระคริสต์ถึง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจัตุรัสและวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหน้าผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่งดงามยิ่ง จุดชมวิวตรงนี้เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองราเวลโล **เมืองโพสิตาโน เข้าได้เฉพาะทางเรือ** (รถเล็กวิ่งผ่านบนเขาหลังตัวเมืองเท่านั้น)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ซอร์เรนโต้ (SORRENTO / 1 ชม.) เมืองโรแมนติก เจ้าของเพลงรักอมตะ “คัมแบ็ค ทู ซอร์เรนโต้” เป็นเมืองตากอากาศที่อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปี เป็นแหล่งปลูกองุ่น ส้ม มะกอก มะนาวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของยุโรป แล้วเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะคาปรี (CAPRI / 30 นาที) ซึ่งท่านจะชื่นชมกับทัศนียภาพของอ่าวเนเปิ้ลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟวิซุเวียสเป็นฉากหลัง นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี  (คาปรีเซนเตอร์) นำท่านเดินชมเขตตัวเมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวนออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LA FLORIDIANA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า     คาปรี – นาโปลี – โรม   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านนั่งเรือเล็กลอดเข้าชมถ้ำบลูกร๊อตโต้ ที่สะท้อนแสงสีฟ้าเข้มจากแสงแดดภายนอกจนเกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย 
(การล่องเรือชมถ้ำบลูกร๊อตโต้ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศอำนวย)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย  :  นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ สู่เมืองนาโปลี (NAPOLI / 50 นาที) เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปิ้ล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของเพลงซานตาลูเซีย แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโวที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงโรม (ROME / 3 ชม.) เมืองหลวงของอิตาลี 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม H10 หรือ GRAND PALAZZO หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

 วันที่หก     โรม – เซียน่า – ปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเชียน่า (SIENA / 2 ชม. 30 นาที) เมืองแห่งสถาปัตยกรรมโกธิค นำชมเมืองเซียน่า หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดแห่งแคว้นทัสคานี และมีจัตุรัสเดลเคมโป้ (DEL CAMPO) ที่เป็นรูปทรงเกือกม้าที่สวยงามแปลกตา รวมถึงโบสถ์ดูโอโม (DUOMO) ที่ทำจากหินอ่อนสีชมพู สร้างปี ค.ศ. 1136-1382 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย และช้อปปิ้งในย่านโอลด์ทาวน์ (OLD TOWN) 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า (PISA / 1 ชม. 15 นาที) ระหว่างทางเป็นทุ่งเกษตรที่สำคัญของประเทศ ผ่านหมู่บ้านของพวกอิทรัสคัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง นำชมหอเอนปิซ่า หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1717 และถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ ในอดีตกาลิเลโอเคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม. 20 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ ที่เต็มไปด้วยงานศิลปะและพิพิธภัณฑ์  นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อหลายท่าน อาทิ ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     ฟลอเร้นซ์ – เวนิส 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองฟลอเร้นซ์ นำชมจัตุรัสดูโอโม (DUOMO SQUARE) ที่ยิ่งใหญ่และงดงาม เป็น 1 ในต้นแบบที่ไมเคิล แองเจลโล นำมาเป็นรูปแบบอย่างในการสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งวาติกัน ก่อนเดินชมจัตุรัสซิกนอเรียที่ตั้งของพระราชวังเก่า (PALAZZO VECCHIO) ที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงประติมากรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เฮอคิวลิส, เปอร์ซีอุส ฯลฯ ซึ่งนับว่าเป็นจุดที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของฟลอเร้นซ์ นำท่านชมสะพาน VECCHIO สะพานเก่าที่มีร้านขายของโดยเฉพาะร้านขายทอง และเครื่องประดับที่โด่งดังในอดีต เดินเล่นชมเมือง ชมโบสถ์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของฟลอเร้นซ์และจัตุรัสหน้าโบสถ์ ที่มีหอระฆังและประตูสวรรค์ “PARADISE GATE” ฝีมือลอเรนโซ กิแบร์ติ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ฟลอเร้นซ์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นแหล่งผลิตเครื่องหนังคุณภาพดี มีร้านขายเครื่องหนังอยู่ทั่วไป จากนั้นแวะถ่ายรูปที่จัตุรัสไมเคิล แองเจลโล บนเนินสูงชมรูปหล่อสัมฤทธิ์จำลองรูป “เดวิด” ที่โด่งดังในตำนาน และท่านจะได้ชมภาพวิวที่งดงามที่สุดของกรุงฟลอเร้นซ์ 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่เวนิส (VENICE / 3 ชม. 30 นาที) เมืองแสนโรแมนติก เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของแถบนี้ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LAGUNA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่แปด     เวนิส (ล่องเรือกอนโดล่า) – เวโรนา  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองเวนิส เมืองที่ใช้เท้าและเรือในการสัญจร นำท่านล่องเรือกอนโดล่าชมเมืองเวนิส  ชมเกาะรีอัลโต้ (หรือเกาะซานมาร์โค) ที่แสนโรแมนติก ผ่านชมโบสถ์ซานมาร์โค, คุกมืด ที่เคยขังคาสโนว่านักรักผู้ยิ่งยง, พระราชวังดอร์จ สะพานสะอื้น, บ้านมาร์โคโปโล มีเวลาเดินเล่นสบายๆ ชมจัตุรัสซานมาร์โค และสะพานริอัลโต (RIALTO) ชมโรงงานเป่าแก้วมูราโนโดยช่างผู้ชำนาญจะสาธิตการเป่าแก้วโดยกรรมวิธีแบบโบราณให้ท่านได้ชม 
เที่ยง  : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 20 นาที) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่งประพันธ์โดย วิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีเอกจากอังกฤษ ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมันAMPHITHEATREที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เก้า     เวโรนา – มิลาน – ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี นำชมมิลาน เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย ชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ และรอบๆ ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมือง มีเวลาช้อปปิ้งจนถึงบ่าย 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  :  ออกเดินทางสู่พรมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านเขตแดนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเพราะอยู่บนเขาที่เบื้องล่างเป็นทะเลสาบแสนสวย “โคโม” จากนั้นเดินทางสู่ลูกาโน่ (LUGANO / 40 นาที) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิสและชาวอิตาเลียน นำท่านเข้าที่พักโรงแรม BEST WESTERN BELLEVUE AU LAC หรือระดับเดียวกันใกล้ทะเลสาบลูกาโน่ แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนเดินเล่นริมทะเลสาบ หรือช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

** พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์อยู่ใกล้ๆ เปลี่ยนบรรยากาศมานอนชมวิวสวยๆ (โรงแรมแพงกว่าอิตาลี)

 

วันที่สิบ     ลูกาโน่ – มิลาน – กรุงเทพฯ 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน (1 ชม.)
เวลา  14.05 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

วันที่สิบเอ็ด     กรุงเทพฯ
เวลา  05.55 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง     3-13, 17-27 ก.ย. // 8-18, 15-25 ต.ค., 22 ต.ค.-1 พ.ย.
อัตราค่าบริการ     **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

 

 

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

 

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี 
** หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเข้าพักเมืองใกล้เคียง และโรงแรมดีมีมาตรฐานระดับเดียวกัน

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
– คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ – ส่ง ไว้เฉพาะแห่ง ซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี – ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดี เดินเพลินๆ)
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลี ดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
– อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)

* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น 
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป – ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย
– ค่าอาหารตามรายการ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า    
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าเข้าชมโคลีเซียม 12 ยูโร
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน – ค่าเรือที่เวนิส
– ค่าเช้าชมภายในโคลีเซียม – ค่าเรือกอนโดล่าท่านละ 20 ยูโร
น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม  
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท 
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์