เดี่ยวไอซ์แลนด์ (2020)

GRAND ICELAND

ฟินน์แอร์
8 วัน 6 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

จุดเด่นของทัวร์ : เที่ยวชมเรกยาวิกเมืองหลวงของไอซ์แลนด์ ชมภูเขาเคิร์กจูเฟล หรือภูเขาหมวกแม่มด สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์ ชมอุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ น้ำตกกูลฟอสส์ หรือไนแองการ่าแห่งยุโรป ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์หรือกีเซอร์ที่มีน้ำร้อนพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ในทุกๆ 7-10 นาที น้ำตกสโกก้าฟอสส์ ขี่สโนว์โมบิลล่องลอยบนหิมะขาวโพลน ล่องเรือชมทะเลสาบน้ำแข็ง (ICEBERG) ชมหาดทรายดำ แช่น้ำแร่ที่บลูลากูน (BLUE LAGOON) ล่องเรือชมปลาวาฬ ล่าแสงเหนือ
หมายเหตุ   
– โอกาสที่จะได้ชมแสงเหนือได้มาก คือช่วงกันยายน-เมษายน / ต้องเรียนว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ไม่มีใครรับรองได้ว่าจะมีเมื่อไหร่ โปรดอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาว่าได้เห็นแน่ๆ
– หากคืนไหนมีเปอร์เซ็นต์ว่ามีปรากฏการณ์แสงเหนือ ที่เคาน์เตอร์โรงแรมส่วนใหญ่จะมีการขายทัวร์ตอนกลางคืนเพื่อออกไปตามล่าแสงเหนือ (รถทัวร์ใช้ตอนกลางวัน หมดเวลาขับแล้ว) หรือหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ หรือออกมาชมบริเวณใกล้ๆ โรงแรม บางคนเรียกว่า “ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ” (ข้างๆ โรงแรม) คือที่ไอซ์แลนด์สามารถเห็นได้ทั้งเกาะแม้แต่ข้างๆ โรงแรมหรือด้านหน้า-ด้านหลังโรงแรม
– ออกจากเมืองเรกยาวิกแล้ว เมืองอื่นๆ ในไอซ์แลนด์ จะเป็นเมืองเล็กมากๆ โรงแรมที่พักมีจำกัดมากๆ และน้อยมากโปรแกรมอาจสลับบ้างตามโรงแรมที่ได้
– มีหน่วยงานพยากรณ์คล้ายพยากรณ์อากาศของกรมอุตุฯ และมีแอ๊ปแจ้งเตือนปรากฏการณ์แสงเหนือหลายแอ๊ป\
– กล้องจากโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะกับการถ่ายรูปแสงเหนือ ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปและขาตั้งกล้องไปด้วย
– สบายๆ พักที่ละ 2 คืน 3 ครั้ง ไม่ต้องย้ายโรงแรมบ่อยๆ

วันแรก  กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ – เรกยาวิก 
เวลา 06.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา 08.55 น. :   ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142 (มีบริการอาหารเช้าและกลางวัน)
เวลา 15.15 น. :  ถึงกรุงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กลุ่มประเทศเชงเก้น)
เวลา 16.25 น. :  ออกเดินทางสู่กรุงเรกยาวิก โดยเที่ยวบินที่ AY 993
เวลา 17.20 น. :  ถึงสนามบินเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTERNATIONAL AIRPORT) กรุงเรกยาวิก (REYKJAVIC) เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU KEFLAVIK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

วันที่สอง   เรกยาวิก – เคิร์กจูเฟล – อานาสะตาปี๋ – เรกยาวิก 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมและบันทึกภาพกับภูเขาเคิร์กจูเฟล (KIRKJUFELL) หรือหมวกแม่มด สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของไอซ์แลนด์ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในไอซ์แลนด์ เกิดจากการกัดกร่อนและผลักดันของกลาเซียร์ที่ผ่านมาหลายแสนปี และชมความงามของน้ำตกเคิร์กจูเฟลฟอสส์ (KIRKJUFELLFOSS) น้ำตกสวยกับวิวภูเขา
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่อานาสะตาปี๋ (ARNARSTAPI) หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กๆ น่ารัก ตั้งอยู่บริเวณ MT. STAPAFELL ที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายพีระมิด ทางตอนใต้ของแหลมสแนฟเฟิลเนส (SNAEFELLSNES PENINSULA) ชมความสวยงามของหาดทรายสีดำ (BLACK BEACH) และหินลาวาที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ท้องทะเลนานนับล้านปี GATKLETTUR-ARCH ROCK หมู่หินรูปร่างแปลกตาต่างๆ บริเวณหน้าผาที่มีรูวงกลมเกิดจากการกัดเซาะ บันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วนำท่านกลับเรกยาวิก
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน

 

 

วันที่สาม   เรกยาวิก – ซิงเควลลิร์ น้ำตกกูลฟอสส์ –  น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ภูเขาไฟเคอร์ริด – วิค   
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงแหวนทองคำ หรือ (Golden Circle) ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัว และม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Þingvellir)  อุทยานแห่งชาติแห่งแรก / มรดกโลกขององค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและอเมริกา สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึง ปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลิร์ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์(Hengill)  เป็นจุดกำเนิดทางด้านประวัติศาสตร์และทางด้านธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางไกล ระหว่างทางแวะชมเคิร์ด ชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง ชมน้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนี้ ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่าทองคำและ Foss ที่แปลว่าน้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึงน้ำตกทองคำ  ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านไปชมน้ำพุร้อนธรรมชาติเกย์ซีร์ (GEYSIR) ซึ่งเป็นที่มาของคำว่ากีเซอร์ GEYSER ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที ด้วยพลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ในครัวเรือน จากนั้นนำท่านชมปากปล่องภูเขาไฟเคอร์ริด (KERID CRATER) เป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่  GRIMSNES ทางตอนใต้ของไอซ์แลนด์ตามแนว GOLDEN CIRCLE เป็นหนึ่งในทะเลสาบปล่องภูเขาไฟหลายแห่งในบริเวณนี้เรียกว่าเขตภูเขาไฟตะวันตกของไอซ์แลนด์ซึ่งรวมถึงคาบสมุทร REYKJANES และ LANGJOKULL GLACIER แล้วออกเดินทางสู่เมืองวิค (VIK) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ล้อมรอบไปด้วยภูเขา, ทุ่งหญ้า, ฝูงม้าและฝูงวัว รวมทั้งทิวทัศน์ของทะเลที่งดงาม 
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม ICELANDAIR หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน

 

 

 

วันที่สี่  วิค – หาดทรายดำ – โจกุลซาลอน – ไดมอนด์บีช – วิค     
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมหาดทรายสีดำ (BLACK SAND BEACH) ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตรอันเกิดจากลาวาตัดกับ  ท้องทะเล และเนินเขาริมทะเลที่มีลักษณะเป็นแท่งหินรูปร่างแปลกๆ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ แล้วนำท่านสู่ทะเลสาบน้ำแข็งโจกุลซาลอน (JOKULSARLON) เป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล ก่อให้เกิดเป็นทะเลสาบสีมรกตอันงดงาม ตัดกับ   สีขาวของก้อนน้ำแข็งที่ลอดกระจัดกระจาย ถือเป็นธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านล่องเรือชมก้อนน้ำแข็งไอซ์เบิร์ก (ICEBERG)  ขนาดต่างๆ อย่างใกล้ชิดจนสามารถสัมผัสได้ด้วยมือ และชี้ชวนกันจินตนาการรูปลักษณ์ของก้อนไอซ์เบิร์กแต่ละก้อน โดยแต่ละก้อนที่ท่านเห็นเพียงแค่หนึ่งในสามของขนาดจริงเท่านั้น เนื่องจากส่วนที่เหลืออยู่ในน้ำ จากนั้นนำท่านบันทึกภาพบริเวณหาดไดมอนด์บีช  (DIAMOND BEACH) ชายฝั่งทะเลที่ติดกับทะเลสาบน้ำแข็งโจกุลซาลอน ที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ ชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งและ  เกลียวคลื่นบนหาดทรายสีดำที่ทำให้เกิดประกายแวววาวดูสวยงามราวกับประกายจากเพชร แล้วนำท่านผ่านชมทัศนียภาพของอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้ให้ก่อเกิดความสวยงาม นำท่านกลับสู่วิค
หมายเหตุ        **เรือมีเฉพาะกลางเมษายน–ปลายตุลาคม (อาจก่อนหรือหลัง-ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เลยจากนี้มาชมและถ่ายรูป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน

 

 

 

วันที่ห้า  วิค – ไมดาลโจกุล – สโกก้าฟอสส์ – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – เรกยาวิก     
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ไมดาลโจกุล (MYRDALSJOKULL) จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน  4 ล้อ ให้ท่านได้ตื่นตากับธารน้ำแข็งที่กว้างใหญ่สุดสายตาที่สามารถสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด สุดยอดการเดินทางด้วยประสบการณ์ขับสโนว์โมบิล SNOW MOBILE ด้วยตัวท่านเองไปบนธารน้ำแข็ง (คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์กันหนาวครบชุด)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (SKOGARFOSS) ที่มีความสูง 62 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของไอซ์แลนด์ และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสโกการ์ (SKOGAR FOLK MUSEUM) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1949 ที่แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอซ์แลนด์ แล้วเดินทางสู่เรกยาวิก
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU KEFLAVIK หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือ เราก็ออกล่าแสงเหนือกัน

 

 

 

วันที่หก  เรกยาวิก – ล่องเรือชมปลาวาฬ – บลูลากูน – เรกยาวิก     
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นของกรุงเรกยาวิก ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมือง ที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบโบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38  ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1986 แล้วนำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่อเมริกา-รัสเซีย ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ ศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูวาฬแบบธรรมชาติโดยนั่งเรือกู๊ดโบ๊ต หรือเรือไม้ซึ่งออกแบบให้โต้คลื่นลมได้อย่างนิ่มนวม วาฬที่อาศัยอยู่ในน่านน้ำแถบนี้จะมี 3 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ วาฬมิงค์ หรือ ในสำเนียงภาษาไอซ์แลนด์ เรียกว่า มิงคี (Minke), วาฬหลังค่อม (Humpback) และวาฬเพชรฆาต (Killer Whale) การล่องเรือชมวาฬใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ) (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทฯ เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่บลูลากูน (BLUE LAGOON) หรือ ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ นำท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติเพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับการ STREAM & SAUNA เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเรกยาวิก
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
หมายเหตุ        
**การเข้าบลูลากูนเป็นแพคเก็จที่รวมผ้าขนหนูอาบน้ำให้ (กรุณานำชุดว่ายน้ำมาด้วย/ไม่มีขาย)
**ครีมของบลูลากูน แนะนำว่าไปซื้อในสนามบิน (DUTY FEE) สะดวกกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาทำคืนภาษี

 

วันที่เจ็ด  เรกยาวิก – เคฟลาวิก – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบินเคฟลาวิก
เวลา 09.25 น. :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 992
เวลา 15.50 น. :  ถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 17.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 141

 

วันที่แปด  กรุงเทพฯ
เวลา 07.15 น. :  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง   19-26 ก.ย., 10-17 ต.ค., 20-27 พ.ย., 28 พ.ย.-5 ธ.ค., 7-14 ธ.ค., // 26 ธ.ค.-2 ม.ค.

อัตราค่าบริการ                              

รายการ

ก.ย.-พ.ย./ 7ธ.ค.

26 ธ.ค.-2 ม.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ       

125,000.-

139,000.-

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

108,000.-

119,000.-

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ 

100,000.-

105,000.-

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

20,000.-

23,000.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ และค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                     
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าตรวจโควิด 19 ที่สนามบินเคฟลาวิก ท่านละ 15,000 ไอซ์แลนด์โครน (ประมาณ 110€ / 4,000 บาท) มาตรการนี้เริ่ม 1 กรกฎาคม 2020
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์