อเมริกาตะวันตก – เส้นทางอุทยานแห่งชาติ (2020)

WESTERN UNITED STATES

คาเธ่ย์ แปซิฟิค, ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์
11 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานอเมริกา
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่อเมริกาตะวันตก เที่ยวมหานครลอสแองเจลิส เที่ยวบนถนนฮอลลีวู๊ด ไชนีส เธียเตอร์ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายในโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ลาสเวกัส    เมืองที่โบสถ์กับบ่อนหลังคาติดกัน นครแห่งคาสิโน สวรรค์ของนักท่องเที่ยว เมืองแห่งแสงสีตระการตา เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ สุดท้ายซานฟรานซิสโก นครที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งแคลิฟอร์เนีย ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท

สายการบิน   คาเธ่ย์ แฟซิฟิค (CX) และสายการบินภายในประเทศ ยูไนเต็ด แอร์ไลน์ (UA)
โรงแรม    มาตรฐาน 4 ดาวขึ้นไป
อาหาร     พื้นเมืองและแบบเอเชีย
รถโค้ช     มาตรฐานอเมริกา
มัคคุเทศก์    ชำนาญเส้นทาง

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
เวลา 08.00 น. : 
 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก

เวลา 11.00 น. :  ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CX 750
เวลา 15.00 น. :  ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 16.35 น. :   ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CX 882

—–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล—-

เวลา 14.35 น. :  ถึงสนามบินนครลอสแองเจอลิส (LOS ANGELES) นครแห่งโลมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้ง
นำเข้าที่พักโรงแรม HILTON ระดับเดียวกัน 2 คืน
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

วันที่สอง  ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล-ชมเมือง)
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด ร่วมสัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู๊ด ตื่นเต้นและสนุกสนาน ผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ  JURASSIC PARK TERMINATOR-3 ฯลฯ
เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในยูนิเวอร์แซล
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่อตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านชมนครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่ที่โด่งดังที่สุดในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา  นำท่านชมตัวเมืองแอล.เอ.ที่โด่งดัง ผ่านย่านเบอเวอรี่ฮิลล์ ที่พักของเหล่าดาราฮอลลีวู้ดและคนในแวดวงไฮโซ  นำท่านสัมผัสรอยมือ รอยเท้า ลายเซ็นของเหล่าดาราดังๆ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE)  โรงภาพยนตร์สไตล์เก๋งจีนที่นิยมเปิดฉายรอบปฐมทัศน์เปิดตัวภาพยนตร์ดังๆ พร้อมเดินดูดวงดาวที่ถูกประดับไว้บนถนนฮอลลีวู้ดบูเลอวาร์ด
ค่ำ   :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สาม   ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส (LASVEGAS) เมืองแห่งแสงสีกลางทะเลทรายที่ท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสิ่งบันเทิงมากมาย ระหว่างเดินทางแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอ้าท์เล็ท ซึ่งมีสินค้ามากมายที่เมืองบาร์สโตน์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  ออกเดินทางต่อสู่ลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม PLANET HOLLYWOOD หรือระดับเดียวกัน แล้วให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง หรือเพลิดเพลินกับการชมโรงแรมต่างๆ ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งห้างสรรพสินค้ามากมาย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญเสี่ยงโชคหรือเดินเล่นชมราตรีลาสเวกัส หรือเลือกซื้อตั๋วเข้าชมโชว์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย

 

วันที่สี่  ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน – เพจ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไซออน (ZION NATIONAL PARK / 3 ชม.) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐยูทาห์ (UTAH) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 593 ตารางกิโลเมตร โดยไซออน (ZION) เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่พักพิง หรือที่หลบภัย ด้วยความงดงามของภูมิประเทศที่ผ่านการกัดเซาะจากลมและน้ำ ทำให้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและปีนเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน  แคนยอน (ZION CANYON)   แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึกประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก ชมไซออน แคนยอน วิลเลจ (ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู่อุทยานอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมบัลลังค์ขาว (GREAT WHITE THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา แล้วนำท่านชม ฮอสชูเบน (HORSE SHOE BEN POINT / 2 ชม.) จุดชมโค้งแม่น้ำโคโรลาโดรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต โค้งน้ำสีเขียวมรกตตัดกับหินทรายแดงของแคนยอนแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพจ (PAGE) ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (ARIZONA) เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม COURTYARD BY MARRIOTT หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  เพจ (เซ้าท์ริม) –  แกรนด์แคนย่อน – นั่งเฮลิคอปเตอร์
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แอนเทอโลป แคนยอน (ANTELOPE CANYON) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามแห่งนี้เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติ ด้วยกระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทรายจะมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่างโลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON / 2 ชม. 30 นาที) ฝั่งเซ้าท์ริม (SOUTH RIM) แกรนด์แคนยอนฝั่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด อลังการที่สุดทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูงที่ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   นำท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละคร ยุคโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเนื้อที่ยื่นเข้าไปด้านในของแคนยอน จากนั้นชม POWELL POINT จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผู้ที่เข้ามาล่องเรือสำรวจเกาะและค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสำรวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวนี้เป็นหน้าผาที่ยื่นเข้าไปสามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา นำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโคโลราโด จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สำคัญทางทิศใต้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับแขกของอุทยานเพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

พิเศษ :    นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมแกรนด์แคนยอน ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ    โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่หก  เซ้าท์ริม – อนุสาวรีย์หุบเขา – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่
อนุสาวรีย์หุบเขา (MONUMENT VALLEY / 3 ชม.) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “โมนูเมนต์” ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกว่า “หินรูปปราสาท” ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างว่าเนิน “เมซา” (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี “หินรูปถุงมือ” ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ นอกจากนี้ยังมีหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมายในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวู้ดหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของหุบเขาโมนูเมนต์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :    ออกเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (MESA VERDE NATIONAL PARK / 3 ชม. 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาซึ่งคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับเมซาเวอร์เด  ยังเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos) เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยชะง่อนผาที่ยื่นออกไปทำให้ข้างใต้เกิดเป็นลักษณะเหมือนถ้ำ ชาวอินเดียนแดงโบราณเผ่าปัวโบล จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งกำบังทางธรรมชาติโดยสร้าง บ้านเรือนอยู่ใต้ชะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่านี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ ซึ่งมีความสูงถึง 3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและได้สร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กบ้าง ใหญ่บ้างใต้ชะง่อนผา นับได้กว่า 600 แห่ง แต่แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อว่า คลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมือนอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม มี 6 ชั้น มีจำนวนห้องถึง 217 ห้อง และมีความยาวถึง 88 เมตร อยู่ได้ถึง 600 คน สำหรับอุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ.1978 อิสระท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่เจ็ด  อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – โคโลราโด แคนยอน
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (ARCHES NATIONAL PARK / 3 ชม. 20 นาที) หรืออุทยานแห่งชาติหินโค้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก แต่ที่นี่เป็นบันทึกหน้าสำคัญทางธรณีวิทยา เป็นที่ชุมนุมของหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช (arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2,000 ชิ้น มีขนาดน้อยใหญ่รูปร่างแตกต่างกันและมีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่ง นี้อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานตามอัธยาศัย
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :    นำท่านเดินทางสู่
โคโลราโด แคนยอน (COLORADO NATIONAL MONUMENT CANYON / 2 ชม.) ซึ่งได้รับการจัดอันดับและขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก นำท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด ชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโดได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน

หมายเหตุ         โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่แปด    โคโลราโด แคนยอน – เดนเวอร์ – ซานฟรานซิสโก
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่
ป่าไวท์ริเวอร์ หรือป่าแห่งแม่น้ำสีขาว (WHITE RIVER NATIONAL FOREST / 2 ชม.) อันเป็นที่ตั้งของ Maroon Bells อันงดงาม ซึ่งเป็นยอดเขายาวต่อกันที่โผล่ขึ้นมาเหนือทะเลสาบน้ำใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ สะท้อนกับผืนน้ำใส เรียกได้ว่าเป็นฉากหลังที่สวยงามไม่แพ้เทือกเขาร๊อกกี้ แล้วออกเดินทางสู่เมืองเดนเวอร์ (DEVER) เมืองหลวงของรัฐโคโลราโดซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา โคโลราโดได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐที่มีแสงอาทิตย์ 300 วันต่อปี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 17.31 น. :   ออกเดินทางสู่ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่
UA 737
เวลา 19.16 น. :    ถึงซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA UNION หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

วันที่เก้า  ซานฟรานซิสโก
เช้า   :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมนครซานฟรานซิสโก นครที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำชมสะพานซานฟรานซิสโก – โอ๊คแลนด์ ซึ่งทอดตัวระหว่างซานฟรานซิสโกกับโอ๊คแลนด์ โดยมีเกาะสมบัติ (TREASURE ISLAND) เป็นตอหม้อธรรมชาติอยู่กึ่งกลางพอดีซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ สะพานนี้สร้างเป็นสะพาน 2 ชั้น โดยไว้ไปชั้นหนึ่ง และกลับอีกชั้นหนึ่ง นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซานพรานซิสโก ท่านสามารถมองเห็นคุกอัลคาทราส (ALCATRAZ) ที่แปลว่า นกกระทุง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งที่สุด หนียากที่สุด นักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่ และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้คือ อัลคาโปน เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโก ชมสะพานโกลเด้น เกท (GOLDEN GATE)  สะพานที่สวยมากแห่งหนึ่งของโลก
 เที่ยง   :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านนั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก เพราะรถรางเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่ จากนั้นนำท่านสู่ย่านห้างสรรพสินค้า อิสระเพื่อเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ค่ำ  : 
   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สิบ  ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ 
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 13.15 น.  :    ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่
CX 879 

—–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล—-

 

วันที่สิบเอ็ด  กรุงเทพฯ
เวลา 18.55 น. :   ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 21.35 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617
เวลา 23.30 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง         // 5-15, 19-29 ก.ย. // 3-13, 10-20, 17-27 ต.ค., 23 ต.ค.-2 พ.ย.   

อัตราค่าบริการ  **มีนาคม-เมษายน, ตุลาคม-พฤศจิกายน เป็นช่วงปรับตารางบินของสายการบินต่างๆ       

รายการ

ก.ย.

ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

 

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ    

 

 

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ

 

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

 

***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี
**หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีห้อง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กต่ำกว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจการดูแลกับญาติที่ไป พร้อมเอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ                   
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
ค่าอาหารตามรายการ (เมนูเดอลักซ์)                                
– ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                            
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าภาษีสนามบิน                                                           
– ค่าวีซ่าแคนาดา                                                 
– 
ค่าทิปคนขับรถ                                                  
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์