อเมริกาตะวันตก – เส้นทางอุทยานแห่งชาติ / 11-21 เมษายน (2020)

WESTERN UNITED STATES

คาเธ่ย์ แปซิฟิค, ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์
11 วัน 9 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานสากล
4 ดาว หรือเทียบเท่า

     

   ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ ขอนำท่านสู่อเมริกาตะวันตก เที่ยวมหานครลอสแองเจลิส เที่ยวบนถนนฮอลลีวู๊ด ไชนีส เธียเตอร์ ชมเบื้องหลังเทคนิคและขั้นตอนการถ่ายทำภาพยนตร์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมายในโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล ลาสเวกัส นครแห่งคาสิโน เมืองที่โบสถ์กับบ่อนหลังคาติดกัน เมืองแห่งแสงสีตระการตา เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติ ชมความสวยงามทางธรรมชาติ สุดท้ายซานฟรานซิสโก นครที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งแคลิฟอร์เนีย ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท

สายการบิน :  คาเธ่ย์ แปซิฟิค (CX) และสายการบินภายในประเทศ ยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (UA)
โรงแรม :  มาตรฐาน 4 ดาวขึ้นไป
อาหาร :  พื้นเมืองและแบบเอเชีย
รถโค้ช :  มาตรฐานอเมริกา
มัคคุเทศก์ :   ชำนาญเส้นทาง

วันแรก  (เสาร์ที่ 11 เม.ย. 63)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส
เวลา 04.00 น. :  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 6) เคาน์เตอร์ M สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวก

เวลา 06.35 น. :  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 616
เวลา 10.25 น. :  ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
เวลา 12.55 น. :   ออกเดินทางสู่ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบินที่ CX 884

—–บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล—-
เวลา 10.50 น. :   ถึงสนามบินนครลอสแองเจลิส (LOS ANGELES) นครแห่งโลกมายาที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากมาเยือนสักครั้ง
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON ระดับเดียวกัน 2 คืน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สอง (อาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 63)     ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล – ชมเมือง)
เช้า :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมโรงถ่ายยูนิเวอร์แซล (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด ร่วมสัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬารที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง, จอวส์ ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู๊ด ตื่นเต้นและสนุกสนาน ผจญภัยกับเครื่องเล่นทันสมัย อาทิ  JURASSIC PARK TERMINATOR-3 ฯลฯ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในยูนิเวอร์แซล
บ่าย :  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่อตามอัธยาศัย
ได้เวลาสมควรนำท่านชมนครลอสแองเจลิส เมืองใหญ่ที่โด่งดังที่สุดในฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา   นำท่านชมตัวเมืองแอล.เอ.ที่โด่งดัง ผ่านย่านเบอเวอรี่ฮิลล์ ที่พักของเหล่าดาราฮอลลีวู้ดและคนในแวดวงไฮโซ  นำท่านสัมผัสรอยมือ รอยเท้า ลายเซ็นของเหล่าดาราดังๆ บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียเตอร์ (CHINESE THEATRE)  โรงภาพยนตร์สไตล์เก๋งจีนที่นิยมเปิดฉายรอบปฐมทัศน์เปิดตัวภาพยนตร์ดังๆ พร้อมเดินดูดวงดาวที่ถูกประดับไว้บนถนนฮอลลีวู้ดบูเลอวาร์ด
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สาม (จันทร์ที่ 13 เม.ย. 63)  ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ลาสเวกัส (LASVEGAS) เมืองแห่งแสงสีกลางทะเลทรายที่ท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับสิ่งบันเทิงมากมาย ระหว่างเดินทางแวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเอาท์เล็ท ซึ่งมีสินค้ามากมายที่เมืองบาร์สโตน์
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางต่อสู่ลาสเวกัส จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม PLANET HOLLYWOOD หรือระดับเดียวกัน แล้วให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง หรือเพลิดเพลินกับการชมโรงแรมต่างๆ ซึ่งมีการตกแต่งอย่างสวยงาม รวมทั้งห้างสรรพสินค้ามากมาย
ค่ำ  : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญเสี่ยงโชคหรือเดินเล่นชมราตรีลาสเวกัส หรือเลือกซื้อตั๋วเข้าชมโชว์ต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย

 

วันที่สี่ (อังคารที่ 14 เม.ย. 63)  ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติไซออน – เพจ 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไซออน (ZION NATIONAL PARK / 3 ชม.) แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐยูทาห์ (UTAH) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ 593 ตารางกิโลเมตร โดยไซออน (ZION) เป็นคำในภาษาฮิบรูโบราณ หมายถึง สถานที่พักพิง หรือที่หลบภัย ด้วยความงดงามของภูมิประเทศที่ผ่านการกัดเซาะจากลมและน้ำ ทำให้สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ ประกอบไปด้วยภูเขา หน้าผาหินทราย หุบเขาลึก ที่นี่จึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าและปีนเขา สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดคือ หุบเขาไซออน หรือ ไซออน  แคนยอน (ZION CANYON)  แคนยอนที่มีความยาว ประมาณ 15 กิโลเมตร และลึกประมาณ 800 เมตร ตื่นตาไปกับความงดงามของทัศนียภาพหน้าผาหินทรายที่ตั้งสูง 2,000 ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นหุบเขาลึก ชมไซออน แคนยอน วิลเลจ (ZION CANYON VILLAGE) ทางเข้าสู่อุทยานอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมบัลลังค์ขาว (GREAT WHITE THRONE) ภูเขาหินทรายสีขาวในอุทยานแห่งชาติไซออน มีความสูง 2,400 ฟุต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา แล้วนำท่านชม ฮอสชูเบน (HORSE SHOE BEN POINT / 2 ชม.) จุดชมโค้งแม่น้ำโคโรลาโดรูปเกือกม้าบนหน้าผาสูงกว่า 1,000 ฟุต โค้งน้ำสีเขียวมรกตตัดกับหินทรายแดงของแคนยอนแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเพจ (PAGE) ตั้งอยู่ทางตอนบนของรัฐแอริโซนา (ARIZONA) เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นเมืองต้นน้ำของแกรนด์แคนยอน
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม  COURTYARD BY MARRIOTT  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า (พุธที่ 15 เม.ย. 63)  เพจ (เซ้าท์ริม) –  แกรนด์แคนยอน – นั่งเฮลิคอปเตอร์
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่
แอนเทอโลป แคนยอน (ANTELOPE CANYON) สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ของชนเผ่านาวาโฮ หุบเขาที่สวยงามแห่งนี้เกิดจากการทำลายและกัดเซาะทางธรรมชาติด้วยกระแสน้ำ และลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม กระแสน้ำได้ไหลด้วยความเร็วในขณะที่ไหลผ่านก็ได้กัดเซาะหินทรายออกไป ทำให้เกิดความลึก เรียบ และรอยเส้นในลักษณะริ้วไหลที่ผิวของหิน โดยในแต่ละฤดูกาลภูเขาหินทรายจะมีสีสันที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการหักเหของแสงในแต่ละวัน แอนเทอโลปแคนยอน แบ่งเป็นสองส่วนคือ ช่วงบนอัพเพอร์แอนเทอโลปแคยอน (UPPER ANTELOPE CANYON) และช่วงล่างโลเวอร์แอนเทอโลปแคนยอน (LOWER ANTELOPE CANYON) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (GRAND CANYON / 2 ชม. 30 นาที) ฝั่งเซ้าท์ริม (SOUTH RIM) แกรนด์แคนยอนฝั่งที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด อลังการที่สุดทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูงที่ถูกกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า ปัจจุบันถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเก็บภาพความสวยงามของ MATHER POINT AMPHITHEATER ซึ่งเป็นจุดชมวิวคล้ายกับโรงละคร ยุคโบราณ และ MATHER POINT OVERLOOK จุดชมวิวที่มีเนื้อที่ยื่นเข้าไปด้านในของแคนยอน จากนั้นชม POWELL POINT จุดชมวิวแห่งนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่จอห์น เวสลีย์ พาวเวลล์ (JOHN WESLEY POWELL) ผู้ที่เข้ามาล่องเรือสำรวจเกาะและค้นพบแกรนด์แคนยอน ในปี ค.ศ. 1869 จากการล่องเรือสำรวจกับคณะทั้งหมด จุดชมวิวนี้เป็นหน้าผาที่ยื่นเข้าไปสามารถชมวิวได้เกือบ 360 องศา นำชม MOHAVE POINT หรือ MOJAVE POINT จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นแม่น้ำโคโลราโด จากนั้นนำท่านสู่จุดชมวิวริมถนน (DESSERT VIEW DRIVE) เป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สำคัญทางทิศใต้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับแขกของอุทยานเพราะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
พิเศษ :  นำท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมแกรนด์แคนยอน ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง


วันที่หก (พฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 63)    เซ้าท์ริม – อนุสาวรีย์หุบเขา – อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่
อนุสาวรีย์หุบเขา (MONUMENT VALLEY / 3 ชม.) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า “โมนูเมนต์” ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์ เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกว่า “หินรูปปราสาท” ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างว่าเนิน “เมซา” (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี “หินรูปถุงมือ” ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ นอกจากนี้ยังมีหินรูปร่างแปลกตาอีกมากมายในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตร หุบเขาแห่งนี้ยังเป็นฉากในภาพยนตร์ฮอลลิวู้ดหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Mission Impossible II, Transformer, Forrest Gump, Back to the Future อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของหุบเขาโมนูเมนต์
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด (MESA VERDE NATIONAL PARK / 3 ชม. 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโด ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาซึ่งคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับเมซาเวอร์เดยังเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos) เนื่องจากบริเวณนี้เต็มไปด้วยชะง่อนผาที่ยื่นออกไปทำให้ข้างใต้เกิดเป็นลักษณะเหมือนถ้ำ ชาวอินเดียนแดงโบราณเผ่าปัวโบล จึงใช้ประโยชน์จากแหล่งกำบังทางธรรมชาติโดยสร้าง บ้านเรือนอยู่ใต้ชะง่อนผา ชุมชนชะง่อนผาเหล่านี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงรูปโต๊ะ ซึ่งมีความสูงถึง 3,650 เมตร ชาวปัวโบลขยายตัวออกไปและได้สร้างชุมชนเป็นหมู่บ้านเล็กบ้าง ใหญ่บ้างใต้ชะง่อนผา นับได้กว่า 600 แห่ง แต่แห่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีชื่อว่า คลิฟพาเลซ (Cliff Palace) เป็นเสมือน อพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม มี 6 ชั้น มีจำนวนห้องถึง 217 ห้อง และมีความยาวถึง 88 เมตร อยู่ได้ถึง 600 คน สำหรับอุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1978 อิสระท่านบันทึกภาพตามอัธยาศัย
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON  หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

 

วันที่เจ็ด (ศุกร์ที่ 17 เม.ย. 63)         อุทยานแห่งชาติเมซา เวอร์เด – อุทยานแห่งชาติอาร์เชส – โคโลราโด แคนยอน
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติอาร์เชส (ARCHES NATIONAL PARK / 3 ชม. 20 นาที) หรืออุทยานแห่งชาติหินโค้ง ซึ่งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลก แม้จะเป็นอุทยานเล็กๆ มีเนื้อที่ไม่มาก แต่ที่นี่เป็นบันทึกหน้าสำคัญทางธรณีวิทยา เป็นที่ชุมนุมของหินโค้งหรือทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าอาร์ช (arch) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถึงกว่า 2,000 ชิ้น มีขนาดน้อยใหญ่รูปร่างแตกต่างกันและมีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7 ชั้น เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่ง นี้อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของอุทยานตามอัธยาศัย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่
โคโลราโด แคนยอน (COLORADO NATIONAL MONUMENT CANYON / 2 ชม.) ซึ่งได้รับการจัดอันดับและขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป (Grand landscapes) ของอเมริกาตะวันตก นำท่านชมจุดชมวิวและถ่ายรูปโคโลราโดแคนยอนได้สวยที่สุด ชมผาหินแดง (Red Rock Canyon) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของผาแดงแห่งโคโลราโดได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         โรงแรมในเขตอุทยานมีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พักเมืองใกล้เคียง


วันที่แปด (เสาร์ที่ 18 เม.ย. 63)   โคโลราโด แคนยอน – เดนเวอร์ – ซานฟรานซิสโก
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ป่าไวท์ริเวอร์ หรือป่าแห่งแม่น้ำสีขาว (WHITE RIVER NATIONAL FOREST / 2 ชม.) อันเป็นที่ตั้งของ Maroon Bells อันงดงาม ซึ่งเป็นยอดเขายาวต่อกันที่โผล่ขึ้นมาเหนือทะเลสาบน้ำใส ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความสวยงามของเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะ สะท้อนกับผืนน้ำใส เรียกได้ว่าเป็นฉากหลังที่สวยงามไม่แพ้เทือกเขาร๊อกกี้ แล้วออกเดินทางสู่เมืองเดนเวอร์ (DEVER) เมืองหลวงของรัฐโคโลราโดซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา โคโลราโดได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐที่มีแสงอาทิตย์ 300 วันต่อปี
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 17.31 น. :   ออกเดินทางสู่ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ UA 737
เวลา 19.16 น.  :   ถึงซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
ค่ำ : 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA UNION หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่เก้า (อาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 63)      ซานฟรานซิสโก
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม
นครซานฟรานซิสโก นครที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งรัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ นำชมสะพานซานฟรานซิสโก – โอ๊คแลนด์ ซึ่งทอดตัวระหว่างซานฟรานซิสโกกับโอ๊คแลนด์ โดยมีเกาะสมบัติ (TREASURE ISLAND) เป็นตอหม้อธรรมชาติอยู่กึ่งกลางพอดีซึ่งขณะนี้เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ สะพานนี้สร้างเป็นสะพาน 2 ชั้น โดยไว้ไปชั้นหนึ่ง และกลับอีกชั้นหนึ่ง นำท่านล่องเรือชมความงามของอ่าวซานพรานซิสโก ท่านสามารถมองเห็นคุกอัลคาทราส (ALCATRAZ) ที่แปลว่า นกกระทุง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุกที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่แข็งแกร่งที่สุด หนียากที่สุด นักโทษที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเคยถูกคุมขังอยู่ที่นี่ และเสียชีวิตในคุกแห่งนี้คือ อัลคาโปน เจ้าพ่อมาเฟียแห่งนครชิคาโก ชมสะพานโกลเด้น เกท (GOLDEN GATE)  สะพานที่สวยมากแห่งหนึ่งของโลก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านนั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก เพราะรถรางเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของที่นี่ จากนั้นนำท่านสู่
ย่านห้างสรรพสินค้า อิสระเพื่อเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


วันที่สิบ (จันทร์ที่ 20 เม.ย. 63)        ซานฟรานซิสโก – ฮ่องกง
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 13.15 น. :   ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 879
***** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *****

 

วันที่สิบเอ็ด (อังคารที่ 21 เม.ย. 63)    ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
เวลา 18.55 น. :  ถึงสนามบินแชป แล๊ป ก๊อก ฮ่องกง พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา 21.35 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 617
เวลา 23.30 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

วันเดินทาง          11-21 เม.ย.
อัตราค่าบริการ

รายการ

11-21 เม.ย.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ท่านละ

193,000

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ท่านละ    

166,000

เด็ก (อายุ 2-12 ปี) พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ท่านละ

155,000

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

32,000

***ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่าย / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถเลื่อนได้ทุกกรณี
**หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องสะดวกกว่า (เพราะโรงแรมไม่ค่อยมีห้อง 3 เตียง)
**ท่านที่มีวีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ ไม่สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้
**เด็กต่ำกว่า 15 ปี หากไม่ได้เดินทางไปกับบิดา-มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมและมอบอำนาจการดูแลกับญาติที่ไป พร้อมเอกสารของเด็กทุกอย่าง เช่น ใบเกิด เอกสารการเรียน
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ ตามรายการ                   
–  ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ
ค่าอาหารตามรายการ (เมนูเดอลักซ์)                                
–  ค่าพาหนะรับส่งตลอดรายการ
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                            
–  ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบๆ ละ ไม่เกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ ได้ 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าภาษีสนามบิน                                                           
– ค่าวีซ่าแคนาดา                                                 
– 
ค่าทิปคนขับรถ                                                  
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท(ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าเครื่องดื่มทุกชนิด ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล เป็นต้น
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์