ยุโรปแกรนด์อิตาลีเหนือ (2020)

GRAND NORTH ITALY (2020)

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

มิลาน – ซานต้ามากริต้า – ปอร์โตฟิโน – ปิซ่า – ลา สเปเซีย
ซิงเคว่ เทอร์เร – ฟลอเร้นซ์ – โมเดนา – โบโลญญ่า
เวนิส – เวโรนา – เบลลาจิโอ – โคโม

ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ นำท่านเที่ยวอิตาลีตอนเหนือ ประเทศที่หลากหลายด้วยประวัติศาสตร์ อารยธรรม ศิลปกรรม
ศูนย์รวมแห่งศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานที่โด่งดังก้องโลก เที่ยวหมู่บ้านสวยๆ เมืองเก่าแก่อันสวยงาม
เมืองท่าชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเมืองมรดกโลก สัมผัสประเทศแห่งผู้นำแฟชั่นสุดยอดของยุโรป เต็มไปด้วยดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย 
ขอเชิญชวนท่านสู่รายการท่องเที่ยวดีๆ ที่เราเลือกสรรมาเฉพาะคุณๆ ที่มั่นใจในความชำนาญของเรา

สายการบิน          การบินไทย บินตรงไป – กลับ
โรงแรม                  มาตรฐานอิตาลี
อาหาร                   เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน – ค่ำแบบยุโรปเป็นส่วนใหญ่และเอเชียเล็กน้อย
รถไฟ                     เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร
รถโค้ช                   มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง
มัคคุเทศก์            รับประกันชำนาญเส้นทาง 100%

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ
เวลา  21.30 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับ  

 

วันที่สอง     กรุงเทพฯ มิลาน ซานต้ามากริต้า – ปอร์โตฟิโน – ปิซ่า
เวลา  00.40 น.  :  บินตรงสู่มิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940
เวลา  07.35 น.  :  ถึงสนามบินเมืองมิลาน (MILAN) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านสู่เมืองซานต้ามากริต้า (SANTA MARGHERITA / 2 ชม. 30 นาที) เมืองตากอากาศของเหล่าบรรดาเศรษฐีและนักท่องเที่ยวที่นิยมกันมาพักผ่อนตากอากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางโดยเรือสู่เมืองปอร์โตฟิโน (PORTOFINO) เมืองท่าแห่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” ชมเมืองเล็กๆ น่ารัก อาคารบ้านเรือนหลากสีสันสดใส และแนวภูเขาอันเขียวชอุ่ม นำชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน (CHURCH OF ST. MARTIN) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โบสถ์ขนาดเล็กแต่ก็มีความสวยงาม หากมีเวลาเหลือท่านสามารถขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่ของปราสาทและป้อมปราการ CASTELLO BROWN สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ในอดีตเคยใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก แต่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ และยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของเมืองอีกด้วย  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือซานต้ามากริต้า แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองปิซ่า (PISA / 1 ชม. 45 นาที) ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเลาะริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ALLEGLOITALIA PISA TOWER PLAZA หรือ AC HOTEL BY MARRIOTT PISA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่สาม     ปิซ่า – ลา สเปเซีย – ซิงเคว่ เทอร์เร – ปิซ่า 
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่เมืองลา สเปเซีย (LA SPEZIA / 1 ชม.) เมืองท่าสำคัญในแคว้นลิกูเรีย (LIGURIA) บนชายฝั่งที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของอิตาลี จากนั้นนำท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อเที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกในเขตชิงเคว่ เทอร์เร (CINQUE TERRE) ซึ่งแปลว่า 5 หมู่บ้าน นำชมหมู่บ้านริโอมาจิออเร่ (RIOMAGGIORE) เมืองที่ค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มาจากชื่อ RIWSMAYOR หรือธารน้ำที่อยู่ใต้เมือง แล้วชมหมู่บ้านเวอร์เนสซ่า  (VERNAZZA) หรือสมญานามว่า “ไข่มุกแห่ง CINQUE TERRE” ซึ่งมีความงดงามจากลักษณะบ้านเรือนและถนนที่มีบันไดทอดตัวสู่ทะเล โดยมีป้อมปราการป้องกันการโจมตีจากโจรสลัดในสมัยก่อน  จากนั้นชมหมู่บ้านมานาโรล่า (MANAROLA) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงชันบนฝั่งริเวียร่าที่มีความเก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้ง 5 ของซิงเคว่ เทอร์เร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338

หมายเหตุ         รถไฟที่นี่เป็นรถไฟที่ใช้กันโดยทั่วไป ไม่รับจองหรือล็อคโบกี้ ซื้อตั๋วแล้วตู้ไหนว่างก็เชิญขึ้น

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  ออกเดินทางกลับเมืองปิซ่า นำท่านชมหอเอนปิซ่า (LEANING TOWER) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1174 และถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ ในอดีตกาลิเลโอเคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุและแรงดึงดูดของโลกจากหอเอนแห่งนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

 

วันที่สี่     ปิซ่า – ฟลอเร้นซ์  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฟลอเร้นซ์ (FLORENCE / 1 ชม. 15 นาที) เมืองถิ่นกำเนิดศิลปะยุคเรเนซองส์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่งร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม และยังเป็นที่กำเนิดของศิลปินมีชื่อหลายท่าน อาทิ  ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ไมเคิล แองเจลโล นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของโบสถ์ประจำเมือง ซานตามาเรียเดลฟิออเร หรือ DUOMO ที่ก่อสร้างด้วยหินอ่อนหลากสีและนับเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมหอระฆังและประตูสวรรค์ “PARADISE GATE” ฝีมือลอเรนโซ กิแบร์ติ ชมจัตุรัสซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดแสดงงานประติมากรรมที่มีชื่อเสียง เช่น รูปแกะเดวิดจำลอง น้ำพุเนปจูน และรูปหล่อสำริดเปอร์ซีอุสถือหัวเมดูซา เดินผ่านพิพิธภัณฑ์อุมฟิซี่ ที่เก็บงานศิลป์ไว้มากมาย ชมสะพาน VECCHIO สะพานเก่าที่มีร้านขายของโดยเฉพาะร้านขายทองและเครื่องประดับ ชมสถาปัตยกรรมที่งดงามของสิ่งก่อสร้างในตัวเมือง อิสระเดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าเครื่องหนังที่มีมากมายหลากหลายให้ท่านเลือก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ ACCADEMIA GALLERY ชมภาพจิตรกรรมและผลงานแกะสลักประติมากรรมหินอ่อน ผลงานของไมเคิล แองเจโล (MICHELANGELO) จิตรกรชาวฟลอเร้นซ์ที่มีชื่อเสียง ชมประติมากรรมรูปปั้นเดวิด (DAVID) แกะสลักจากแท่งหินอ่อนขนาดใหญ่ยาวประมาณ 18 ฟุต ใช้เวลาถึง 4 ปี ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นหนุ่มรูปงาม และชมผลงานศิลปะอีกมากมายตามอัธยาศัย แล้วนำท่านสู่เนินเขา PIAZZALE MICHELANGELO ชมวิวสวยของเมืองฟลอเร้นซ์ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมบรรยากาศในมุมสูงของเมือง ซึ่งจะเห็นหลังคาสีแดงของอาคารบ้านเรือนต่างๆ รวมไปถึง DUOMO เรียงรายสวยงามยิ่ง ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่ห้า     ฟลอเร้นซ์ – โมเดนา – โบโลญญ่า – เวนิส   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่โมเดนา (MODENA / 1 ชม. 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของแคว้นอมีเลีย – โรมัญญา (EMILIA – ROMAGNA) เป็นหนึ่งใน 20 แคว้น และมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของอิตาลี นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์เฟอร์รารี่ ENZO FERRARI MUSEUM เปิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1898 ให้ท่านได้ชมรถเฟอร์รารี่ทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าแบบสวยๆ ทั้ง F1 และ F2 และ SPORT CARS ภายในยังจัดแสดงหนังสั้นพร้อมนิทรรศการ ให้ชมแบบจำลองห้องทำงานของคุณ ENZO FERRARI ผู้ก่อตั้งบริษัท อิสระให้ท่านได้เดินชมตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่เมืองโบโลญญ่า (BOLOGNA) เมืองแห่งศูนย์กลางมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำชมเปียสซ่า มัจเจโอเล่ (PIAZZA MAGGIORE) จัตุรัสขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (THE GIANT) วิหารซาน เปโตรนิโอ (BASILICA OF SAN PETRONIO) และหอคอย อสิเนลี่ (TOWER OF THE ASINELLI) มีความสูง 97.20 เมตร และหอคอยการิเซนดา (TOWER OF THE GARISENDA) มีความสูง 47 เมตร อาคารหอคอยคู่ (TWO TOWERS) ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1109 – 1119 อิสระให้ท่านได้เดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เวนิส (VENICE / 1 ชม. 45 นาที) เมืองแสนโรแมนติก เมืองที่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณามากมาย ตลอดทางเป็นทุ่งเกษตรและอุตสาหกรรมจากหินอ่อน อันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของแถบนี้
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LAGUNA หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่หก     เวนิส – เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เวนิส     
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านล่องเรือสู่เกาะบูราโน่ (BURANO ISLAND) เกาะเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่า เมืองลูกกวาดแห่งอิตาลีด้วยอาคารบ้านเรือน ร้านค้า ที่มีสีสันสวยงามตลอดสองฟากฝั่งคลอง และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำผ้าลูกไม้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและบันทึกภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่เกาะซานมาร์โค ซึ่งเป็นเมืองเดินเท้าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้น บนเกาะท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงาม
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านล่องเรือกอนโดลา (GONDOLA) ชมเมืองเวนิสที่แสนโรแมนติก ผ่านชมโบสถ์  ซานมาร์โค, คุกมืด ที่เคยขังคาสโนว่านักรักผู้ยิ่งยง, พระราชวังดอร์จอันงดงาม, สะพานสะอื้นที่โด่งดัง (BRIDGE OF SIGHS), บ้านมาร์โคโปโล มีเวลาเดินเล่นสบายๆ ชมจัตุรัสซานมาร์โคอันกว้างใหญ่ เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารักมากมาย สะพานริอัลโต (RIALTO) สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปีที่ออกแบบโดยไมเคิล แองเจโล ชมโรงงานเป่าแก้วมูราโน โดยช่างผู้ชำนาญจะสาธิตการเป่าแก้วโดยกรรมวิธีแบบโบราณให้ท่านได้ชม มีเวลาช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดินแบบสบายๆ หรือเดินเล่นชมเมือง จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่แผ่นดินใหญ่
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เวนิส – เวโรนา – มิลาน
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองเวโรนา (VERONA / 1 ชม. 30 นาที) เมืองต้นกำเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต” ซึ่งประพันธ์โดย วิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีเอกจากอังกฤษ  ชมบ้านจูเลียตและระเบียงที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลียต  ชมโรงละครกลางแจ้งแบบโรมัน “AMPHITHEATRE” ที่ได้รับอิทธิพลการสร้างมาจากกรีกโบราณ เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนสายช้อปปิ้งที่คลาคล่ำไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์ของอิตาลีและแบรนด์ดังๆ ของยุโรป จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองมิลาน (MILAN / 2 ชม.) เมืองใหญ่สุดทางภาคเหนือของอิตาลี เมืองผู้นำด้านแฟชั่น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเดินทางของประเทศด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำชมมหาวิหารแห่งมิลาน หรือ ดูโอโม อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ชมอาคารแกลเลอเรีย วิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่เป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ให้เป็นประเทศอิตาลีทุกวันนี้ ชมอนุสาวรีย์ลีโอนาโด ดาร์วินชี่ และโรงละครสกาล่า และช้อปปิ้งที่มิลาน เป็นแหล่งช้อปปิ้งดีที่สุดในอิตาลี
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

 

วันที่แปด     มิลาน – ทะเลสาบโคโม – เบลลาจิโอ – โคโม – มิลาน
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ทะเลสาบโคโม (LAKE COMO / 1 ชม.) เป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม และลึกที่สุดในยุโรป มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี รองจากทะเลสาบการ์ดา และทะเลสาบมัจเจโอเล่ จากนั้นนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ (FERRY) ข้ามสู่เบลลาจิโอ (BELLAGIO) เมืองเล็กๆ น่ารัก ตั้งอยู่บนเนินเขา อีกหนึ่งเมืองสวยริมทะเลสาบโคโม ตั้งอยู่ในแคว้นบาร์เดีย อยู่ทางตอนเหนือของอิตาลี อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองสวยแห่งนี้
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบโคโมอีกหนึ่งบรรยากาศของอิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ใต้ ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทั่วโลก และโดยเฉพาะคนดัง ทั้งดารา – นักกีฬาระดับโลก ต่างพากันมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่มากมายหลายร้อยคน จากนั้นเดินทางกลับมิลาน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

วันที่เก้า     มิลาน – กรุงเทพฯ   
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / พักผ่อนจัดกระเป๋า
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิลาน
เวลา  14.05 น.  :  บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 941

 

วันที่สิบ     กรุงเทพฯ
เวลา  05.55 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

กำหนดการเดินทาง         4-13, 18-27 ก.ย., 2-11, 16-25, 23 ต.ค.-1 พ.ย.
อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **   

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

 

เด็กอายุ 2-11 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

หมายเหตุ (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี)
          – คิววีซ่ายื่นอิตาลีค่อนข้างน้อย ต้องใช้ชื่อและนามสกุลจริงตามหนังสือเดินทาง (PASSPORT) เท่านั้นจึงจะจองได้ (ช่วงเทศกาลคิวหมดก่อนเป็นเดือนๆ) กรุณาจองทัวร์แต่เนิ่นๆ
         
– ในเขตเมืองเก่าของทุกเมืองในอิตาลี ไม่อนุญาตให้รถทัศนาจรเข้าไปและทางราชการได้กำหนดจุดรับ – ส่ง ไว้เฉพาะแห่ง ซึ่งอาจจะไกลบ้าง หากท่านจะชมของดี – ของสวยงามที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้จึงหลีกเลี่ยงการเดินไม่ได้ (อากาศดี เดินเพลินๆ)
         
– เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรมีมาก หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ของประเทศอิตาลีดังนั้น โรงแรมและห้องอาหารอาจจะคับแคบบ้างในความรู้สึกของคนไทย และอาจดูเก่าๆ ไม่เหมือนในเอเชีย โปรดทำความเข้าใจ
         
– ในเขตเมืองเก่าไม่อนุญาตให้รถใหญ่เข้า และสถานที่เที่ยวต่างๆ หลายแห่ง ต้องใช้การเดินเท้า เป็นทัวร์ที่เดินเยอะพอสมควร
         
– อาหารเช้าในโรงแรมของอิตาลีไม่มีให้เลือกมากมายเหมือนในเมืองไทย โปรดทำความเข้าใจ (โรงแรมระดับ 4 ดาว)
* หากท่านเข้าใจและอยากไป กรุณาส่งใบจองและมัดจำ  ** หากท่านยังไม่เข้าใจ กรุณาพิจารณาโปรแกรมทัวร์อื่น
*บริษัทต้องกราบขออภัยท่านที่จะต้องแจ้งข้อมูลอย่างตรงไป – ตรงมาแก่ท่าน เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย                            
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กิโลกรัม (เฉพาะการบินไทย)
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ       
– ค่าอาหารตามรายการ                          
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                                                       
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                               
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก  
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                           
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน              
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม – ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษ , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กิโลกรัม เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์