ยุโรปแกรนด์ฟินแลนด์ (2020)

GRAND FINLAND (2020)

สายการบิน ฟินน์แอร์
8 วัน 5 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

เฮลซิงกิ – โรวาเนียมี – เคมี่

สุดยอดรายการเที่ยวประเทศฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาว
ที่คุณจะประทับใจในประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ
“นครเฮลซิงกิ” เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) ชมปราสาทน้ำแข็ง
โรวาเนียมี เยือนถิ่นซานตาคลอส ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถมอเตอร์ไซค์หิมะ (SNOWMOBILE) เลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์และสุนัขฮัสกี้
ลอยตัวบนแม่น้ำ เจาะน้ำแข็งตกปลา พร้อมเล่นสกีที่อูนาสวาร่าจากครูผู้ชำนาญ สนุกมาก / โปรแกรมดี มีเวลาสบายๆ ทุกแห่ง ไม่รีบ…

สายการบิน        ฟินน์แอร์ สายการบินเจ้าถิ่น ผู้ชำนาญในแถบนี้
โรงแรม               มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
อาหาร                ส่วนใหญ่เป็นอาหารท้องถิ่นมีอาหารเอเชียเล็กน้อย เราคัดสรรเมนูอย่างดี
รถโค้ช                 มาตรฐานยุโรป 40 – 48 ที่นั่ง          
มัคคุเทศก์           ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน

 

 

วันแรก     กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ  
เวลา  20.00 น.  :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา  23.05 น.  :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 144

 

วันที่สอง     เฮลซิงกิ – โรวาเนียมี (หมู่บ้านซานต้าคลอส – ฟาร์มกวางเรนเดียร์)
เวลา  05.20 น.  :  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI)  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นพักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
เวลา  07.25 น.  :  ออกเดินทางสู่โรวาเนียมี โดยเที่ยวบินที่ AY 531
เวลา  08.55 น.  :  ถึงสนามบินโรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์กติก จากนั้นนำชมหมู่บ้านซานต้าคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับแสนฉบับ เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานต้าคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ (REINDEER SLEIGH) พาหนะของลุงซานต้า
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม LAPLAND SKY OUNASVAARA (3 คืน) หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่สาม     โรวาเนียมี (สโนว์โมบิลซาฟารี  เจาะน้ำแข็งตกปลา – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้)  
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถ SNOWMOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะ เพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ฮัสกี้ฟาร์ม ที่เพาะพันธุ์ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ นำคณะทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (HUSKY SAFARI) สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่สี่     โรวาเนียมี (เล่นสกีที่อูนาสวาร่า – ลอยตัวบนแม่น้ำ)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เนินเขาอูนาสวาร่า (OUNASVAARA) เพื่อให้ท่านได้มีประสบการณ์ในการเล่นสกีในเขตอาร์กติก โดยทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมครูผู้ฝึกสอนสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่น รวมถึงอุปกรณ์การเล่นสกีครบชุด จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ทดลองเล่นสกีไปตามทางเนินเขาที่แสนสนุกและปลอดภัย 
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ของฟินแลนด์ ด้วยการลอยตัวในแม่น้ำที่หนาวเย็นจนเป็นน้ำแข็ง (ARCTIC ICE FLOATING) โดยสวมชุดที่ออกแบบพิเศษ สามารถกันความหนาวเย็น รวมทั้งหมวก ถุงมือ ถุงเท้า ครบชุด
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

วันที่ห้า     โรวาเนียมี – เคมี่ (ปราสาทน้ำแข็ง)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเคมี่ (KEMI) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  นำท่านชมปราสาทน้ำแข็ง (SNOW CASTLE) ที่สร้างจากก้อนน้ำแข็งที่วิจิตรตระการตา อันเป็นงานประติมากรรมระดับโลก ชมผลงานการแกะสลักน้ำแข็งก้อนมหึมามาตกแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆ รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ (มีให้ชมเฉพาะช่วงปลายมกราคม – กลางเมษายน เท่านั้น) แล้วอิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศริมอ่าวที่น้ำทะเลจับตัวเป็นน้ำแข็ง
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC KEMI หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่หก     เคมี่ (ไอซ์เบรกเกอร์) – เฮลซิงกิ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือน จากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง (บางวันอาจเป็นรอบเที่ยง)
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา  15.55 น.  :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 514
เวลา  17.30 น.  :  ถึงสนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงฟินแลนด์ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก”
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

 

วันที่เจ็ด     เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวกรุงเฮลซิงกิ นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย นำชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่นโดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออโธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน

 

วันที่แปด     กรุงเทพฯ
เวลา  00.45 น.  :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 143
เวลา  15.45 น.  :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

 

วันเดินทาง          20-27 มี.ค.    

อัตราค่าบริการ          **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **     

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

133,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

113,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

107,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

14,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000 – 5,000 บาท / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับเป็นหมู่คณะ                                   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 20 กิโลกรัม
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น – ลงท่านละ 1 ใบ         
– ค่าอาหารตามรายการ     
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                              
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก 
– ค่ารถ – รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                    
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน    
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 – 60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 23 กิโลกรัม / ชั้นธุรกิจ กระเป๋า 2 ใบๆ ละ 23 กิโลกรัม
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์