ยุโรปสโนว์โมบิล C / 20-29 มีนาคม (2020)

EUROPE SNOWMOBILE - ICEBREAKER C

สายการบินฟินน์แอร์
10 วัน 8 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

สุดยอดรายการเที่ยว ยุโรปตอนเหนือในช่วงฤดูหนาว และต้นใบไม้ผลิ ที่คุณจะประทับใจในประสบการณ์แปลกใหม่ที่จะได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองกับการใช้ชีวิตบนพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะ “นครเฮลซิงกิ” เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเล บอลติก” เคมี่ สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (ICE BREAKER) โรวาเนียมี เยือนถิ่นซานตาคลอส ทดลองพาหนะแปลกใหม่ทั้งรถมอเตอร์ไซด์หิมะ (SNOWMOBILE) เลื่อนหิมะที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์ และสุนัขฮัสกี้ ชมหมู่บ้านซาตาคลอส พิเศษพร้อมเล่นสกีที่อูนาสวาร่า สนุกมาก… ไม่ยากอย่างที่คิด  “โคเปนเฮเก้น” สวรรค์แห่งเมืองท่า เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก เบอร์เก้น เมืองสวยของเขตฟยอร์ดดิสทริค พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่งแบบฟยอร์ด  นั่งรถไฟสายโรแมนติก ฟลัมบาเนน “ออสโล” นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด / ต้นฉบับ  บินเช้าถึงแล้วเข้าโรงแรมพักผ่อน ไม่เหนื่อย พักโรงแรมกระจกรุ่นใหม่ ARTIC SNOW HOTEL ที่โรวาเนียมี

วันแรก (ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 63)   กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เคมี่   
เวลา 06.00 น. :  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
เวลา 09.05 น. :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยเที่ยวบินที่ AY 142  
เวลา 15.00 น. :  ถึงสนามบินเฮลซิงกิ พักรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
รับประทานอาหารค่ำภายในสนามบิน
เวลา 18.30 น. :  ออกเดินทางสู่เคมี่ โดยเที่ยวบินที่ AY 631
เวลา 20.50 น. :  ถึงสนามบินเมืองเคมี่ (KEMI) เมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอสเนียแห่งทะเลบอลติก นำท่านเข้าที่พักโรงแรมกระจก SEASIDE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง (เสาร์ที่ 21 มี.ค. 63)         เคมี่(ไอซ์เบรคเกอร์–ปราสาทน้ำแข็ง) – โรวาเนียมี(บ้านซานตาคลอส)  
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรคเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลกปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายน้ำแข็งในเขตอาร์กติก นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวัน ว่ายน้ำทะเล  ICE SWIMMING  ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 10 องศาเซลเซียสโดยชุดว่ายน้ำพิเศษ A WATER RIGHT THERMAL SUIT จนเรือกลับถึงฝั่ง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือตัดน้ำแข็ง
บ่าย :  นำท่านเข้าชมปราสาทน้ำแข็ง (SNOW CASTLE) ที่สร้างจากก้อนน้ำแข็งที่วิจิตรตระการตา อันเป็นงานประติมากรรมระดับโลก ชมผลงานการแกะสลักน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่นำมาตกแต่งให้เป็นรูปแบบต่างๆ รังสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่ ให้ท่านเดินเล่นบันทึกภาพตามอัธยาศัย (ปกติจะเปิดให้ชมช่วงปลายมกราคม-กลางเมษายนของทุกปี) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI) นครหลวงของเขตแลปแลนด์  ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก นำชมบ้านซานตาคลอส (SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปี เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ARCTIC SNOW HOTEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่สาม (อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 63)       โรวาเนียมี (สโนว์โมบิลซาฟารี เจาะน้ำแข็งตกปลา ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ฟาร์มกวางเรนเดียร์)
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสัมผัสประสบการณ์ในการขับขี่รถสโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เราจะนำท่านขับขี่สโนว์โมบิลลัดเลาะจากตัวเมืองท่องไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้างจนถึง KOTAVILLAGE กระท่อมของชาวแลปป์ที่ให้ท่านได้พักเหนื่อยระหว่างการท่องเที่ยว จิบน้ำชา TEEPEE “KOTA”  สูตรพิเศษโดยเฉพาะเพิ่มประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการเจาะน้ำแข็งด้วยสว่านจนเป็นช่องที่สามารถหย่อนเบ็ดลงไปตกปลาที่อยู่ใต้น้ำแข็ง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่ฮัสกี้ฟาร์มที่เพาะพันธุ์ไว้กว่า 80 ตัวเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ นำคณะทดสอบประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (HUSKY SAFARI) สุนัขฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา, คล่องตัว, ว่องไว, แข็งแรงและอดทนต่อความหนาวเย็นและความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมีมัชเชอร์ (MUSHER) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก แล้วนำท่านสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ทดลองนั่งเลื่อนที่ลากด้วยกวางเรนเดียร์
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

 

 

วันที่สี่ (จันทร์ที่ 23 มี.ค. 63)          โรวาเนียมี(เล่นสกีที่อุนาสวาร่า) – เฮลซิงกิ – โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เนินเขาอูนาสวาร่า (OUNASVAARA) เพื่อให้ท่านได้มีประสบการณ์ในการเล่นสกีในเขตอาร์กติก โดยทางบริษัทฯได้จัดเตรียมครูผู้ฝึกสอนสำหรับผู้ที่เพิ่งหัดเล่น รวมถึงอุปกรณ์การเล่นสกีครบชุด จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ทดลองเล่นสกีไปตามทางเนินเขาที่แสนสนุกและปลอดภัย (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป)
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน (10 นาที)
เวลา 14.10 น. :  ออกเดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ AY 534/959 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ 15.30/17.45 น.)
เวลา 18.30 น. :  ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
 นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

วันที่ห้า (อังคารที่ 24 มี.ค. 63)   โคเปนเฮเก้น – ล่องเรือ DFDS – ออสโล (นอร์เวย์)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อย จากเทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
เวลา 15.00 น. :  เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :  เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย จากนั้นอาจช้อปปิ้ง หรือนั่งดื่มในบาร์บนเรือ ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

วันที่หก (พุธที่ 25 มี.ค. 63)   ออสโล – โกล – เบอร์เก้น
เช้า : 
รับประทานอาหารเช้าบนเรือ

เรือเทียบท่ากรุงออสโล (OSLO) นครหลวงของนอร์เวย์ จากนั้นออกเดินทางสู่โกล (GOL) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยม
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศนอร์เวย์ ชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง และมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL  หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ    หากมีเวลาเหลือพอจะนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิว

วันที่เจ็ด (พฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 63)     เบอร์เก้น – วอสส์ – ฟลัม – กุดวาเก้น – ไกโล 
เช้า : 
 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักใกล้ทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1907 จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่สถานี ไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน แล้วนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัมไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือ ลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ และน้ำตกจำนวนมากมายสู่เมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอร์วีเจี้ยน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :  นำท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุด ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง สู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVAGEN) เหมือนภาพวาดในจินตนาการ แล้วออกเดินทางสู่เมืองไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ท ยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์ นำเข้าที่พักโรงแรม BADOLA   หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

วันที่แปด (ศุกร์ที่ 27 มี.ค. 63)  ไกโล – ออสโล
เช้า  : 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่ออสโล (OSLO) นครหลวงของนอร์เวย์
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย :  นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอื่นๆ มอบที่สต็อคโฮล์ม) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง แล้วอิสระเดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท 
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU PLAZA หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่เก้า (เสาร์ที่ 28 มี.ค. 63)   ออสโล – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ
เช้า : 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

พักผ่อนและเก็บสัมภาระ / นำท่านสู่สนามบิน ผ่านพิธีการเช็คสัมภาระ ขอคืนภาษีและตรวจลงตรา
เวลา 13.15 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 914/141 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ 15.40/16.50)

วันที่สิบ (อาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 63)   กรุงเทพฯ
เวลา 07.15 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

วันเดินทาง     20-29 มี.ค. 
อัตราค่าบริการ  **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **      

รายการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

165,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

140,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

132,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

23,000

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะ                          
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 23 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                     
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน   
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 23 ก.ก. / ชั้นธุรกิจ กระเป๋า 2 ใบๆ ละ 23 ก.ก.
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์