ยุโรปสแกนดิเนเวีย มิดไนท์ซัน C (2020)

SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN C

การบินไทย, สแกนดิเนเวียน
13 วัน 10 คืน
23 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

รายการพิเศษ  ชม 3 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ ชมสต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย นั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์กติกเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดสู่นาร์วิก สัมผัสเกาะโลโฟเทน เที่ยวหมู่บ้านชาวประมงสวยงามน่ารักและโด่งดังที่สุดในปัจจุบัน, ทรุมเซอ เมืองใหญ่สุดในเขตภาคเหนือ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าปารีสแห่งยุโรปเหนือ, ฮอนนิ่งสแวค สนุกกับกิจกรรมการจับปูยักษ์ และชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตร, ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS  มุ่งสู่โคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก

วันเดินทาง    16-28 มิ.ย. 2020
สายการบิน   การบินไทย และบินภายในยุโรปโดยสายการบินสแกนดิเนเวีย
โรงแรม            มาตรฐานยุโรป พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
อาหาร            เช้าแบบอเมริกัน เที่ยงและค่ำแบบยุโรปและเอเชีย
รถโค้ช             มาตรฐานยุโรป 42-48 ที่นั่ง          
เรือ                 สำราญ DFDS
มัคคุเทศก์     ชำนาญเส้นทางยุโรปแน่นอน

  

วันแรก (อังคารที่ 16 มิ.ย. 63)           กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. : 
 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ


วันที่สอง (พุธที่ 17 มิ.ย. 63)    กรุงเทพฯ – สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เวลา 01.10 น. :   ออกเดินทางสู่สต็อคโฮล์ม โดยเที่ยวบินที่ TG 960
เวลา 07.00 น. :   ถึงสนามบินกรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวงบนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL VIKING HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่สาม (พฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 63)     สต็อคโฮล์ม คิรูนา – อบิสโก – นาร์วิก (นอร์เวย์)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 12.00 น. :   ออกเดินทางสู่คิรูนา โดยเที่ยวบินที่ SK 1042
เวลา 13.30 น. :   ถึงสนามบินเมืองคิรูนา (KIRUNA) ชุมชนใหญ่ทางตอนเหนือของสวีเดนเมืองที่ร่ำรวยจากการทำเหมืองแร่เหล็ก จากนั้นเดินทางสู่อบิสโก (ABISKO) หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามของสวีเดน /    นำท่านสู่สถานีรถไฟ
เวลา 16.59 น. :   นำท่านนั่งรถไฟขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์กติกเซอร์เคิล หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุด ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ
**รถไฟสายอาร์กติกเซอร์เคิล อาจมีการยกเลิกโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เวลา 18.37 น. :  ถึงสถานีเมืองนาร์วิก (NARVIK) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ (ศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 63)  นาร์วิก – เฮนนิ่งสวาร์ – สโวลวาร์ (เกาะโลโฟเทน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่หมู่บ้านเฮนนิ่งสวาร์ (HENNINGSVAER) หมู่บ้านประมงที่มีความสวยงามตั้งแต่เส้นทางเลาะเลียบริมทะเลจนถึงตัวเกาะที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน เดินชมความงามของอาคารบ้านเรือนที่สวยงามริมน้ำ
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :   นำท่านเดินทางสู่สโวลวาร์  (SVOLVAER) อีกหนึ่งเมืองเอกสำคัญบนเกาะโลโฟเทน ศูนย์กลางการเดินทางของหมู่เกาะแห่งนี้ ที่มีสนามบินท่าเรือ เฟอร์รี่เชื่อมเมืองต่างๆ อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะ และแกลเลอรี่ที่สำคัญอีกด้วย นำท่านเข้าที่พักโรงแรม THON HOTEL SVOLVAER LOFOTEN หรือระดับเดียวกัน 2 คืน    
ค่ำ :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 

 

 

วันที่ห้า (เสาร์ที่ 20 มิ.ย. 63)  สโวลวาร์ – เลคเนส – หมู่บ้านฮัมนอย – หมู่บ้านเรนเน – สโวลวาร์
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เลคเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยบนเกาะโลโฟเทน แล้วนำท่านสู่หมู่บ้านฮัมนอย (HAMNOY) หมู่บ้านขนาดเล็กแต่มีความสวยงามน่ารักถูกยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโลโฟเทน ด้วยทัศนียภาพอันสวยงามจึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเก็บความประทับใจบนสะพานหน้าหมู่บ้านเพื่อเก็บภาพบ้านชาวประมงสีแดงริมทะเล และด้านหลังเป็นภูเขา FESTHELLTINDEN ที่ตั้งตระหง่าน
เที่ยง   : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่หมู่บ้านเรนเน (REINE) หมู่บ้านชาวประมงบนเกาะมอสคาเนส (MOSKENES) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในนอร์เวย์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ด้วยภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา โค้งอ่าว และฟยอร์ด กับสถาปัตยกรรมบ้านไม้ชาวประมงที่น่ารักเป็นระเบียบด้วยสีสันสดใส และวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จึงเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้ท่านได้เดินชมความน่ารักและบันทึกภาพตามอัธยาศัย แล้วเดินทางกลับสโวลวาร์
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่หก (อาทิตย์ที่ 21 มิ.ย. 63)    สโวลวาร์ – บาร์ดู (สวนสัตว์ POLAR PARK) – ทรุมเซอ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองบาร์ดู (BARDU) นำท่านสู่สวนสัตว์ POLAR PARK ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกแล้ว ยังเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในแถบขั้วโลก และถือว่าเป็นบ้านขนาดใหญ่ของสัตว์สายพันธุ์นักล่า อาทิ หมี, หมาป่า, แมวป่า LYNX และรวมไปถึงสัตว์อื่นๆ อีกหลากสายพันธุ์ อาทิ พวกกวางมูซ, กวางเรนเดียร์, วัวมัสก์อ็อกซ์ อีกด้วย
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านสู่เมืองทรุมเซอ (TROMSO / 3 ชม. 30 นาที) ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) และได้ชื่อว่าเป็น THE CAPITAL OF THE ARCTIC มีความสำคัญคือทำให้เกิด MIDNIGHT SUN ในหน้าร้อน และ POLAR NIGHT ในหน้าหนาว และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ เป็นเมืองสำคัญ ได้รับการขนานนามว่าเป็นปารีสแห่งยุโรปเหนือ ในอดีตทรุมเซอเป็นเมืองท่าที่สำคัญด้านการประมง และเส้นทางผ่านที่จะไปขั้วโลกเหนือ ทรุมเซอถูกเรียกจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือ (GATEWAY TO THE ARCTIC) นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU HOEL TROMSO หรือระดับเดียวกัน 
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

วันที่เจ็ด (จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 63)   ทรุมเซอ – อัลต้า – แฮมเมอร์เฟส
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองอัลต้า (ALTA) เมืองใหญ่สุดในเขตฟินมาร์กของประเทศนอร์เวย์ ริมอ่าวอัลต้าฟยอร์ด และมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องการตกปลาแซลมอนที่มีชุกชุมที่สุด รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์
เวลา 13.00 น. :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือ
บ่าย :  นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮมเมอร์เฟส (HAMMERFEST / 2 ชม.) อดีตแห่งเมืองของหมีขาวขั้วโลกเหนือ เส้นทางสวยตลอดทาง นำท่านชมเมืองแฮมเมอร์เฟสต์ เมืองที่เคยเป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของยุโรปและรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสชมตลาดเมื่อคราวเสด็จเยือนนอร์ทเคป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่แปด (อังคารที่ 23 มิ.ย. 63)       แฮมเมอร์เฟส ฮอนนิ่งสแวค ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางเลาะเลียบฟยอร์ดต่างๆ ขึ้นสู่จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มีชุมชนอยู่อาศัย ลอดผ่านอุโมงค์ เวสเตอร์โพลเลนสู่ฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG / 2 ชม. 30 นาที) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก่อนถึง     นอร์ทเคป นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง และสนุกกับกิจกรรมการจับปู (CRAB SAFARI) ปูมีที่อยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก จะมีชื่อเสียงที่สุดในเขตนอร์ทเคป โดยนำท่านออกไปยังบริเวณน้ำลึกเพื่อทำการจับปู โดยเจ้าหน้าที่จะสาธิตวิธีการจับปูให้ท่านบันทึกภาพ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่ฟาร์มปู
บ่ายๆ :   นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือระดับเดียวกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 น. :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
หลังอาหารนำท่านสู่นอร์ทเคปจุดเหนือสุดของยุโรป เพื่อนำท่านชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อครั้งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง ปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึง พร้อมทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร ไว้บนก้อนศิลา ซึ่งจากการร่วมมือของรัฐบาลไทยและนอรฺ์เวย์ได้จัดสร้างศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ไว้ในนอร์ทเคปฮอลล์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เพื่อรอชมดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มๆ ดวงตอนเที่ยงคืน ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า“มิดไนท์ซัน” (MIDNIGHTSUN) พร้อมจิบ    แชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตรว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถเดินทางถึงได้ด้วยรถยนต์ ณ เส้นละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดา จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

 

วันที่เก้า (พุธที่ 24 มิ.ย. 63)             ฮอนนิ่งสแวค – อัลต้า – ออสโล
เช้า  :    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองอัลต้า (ALTA) เมืองสำคัญทางตอนเหนือของนอร์เวย์ และเป็นเมืองใหญ่สุดในเขตฟินมาร์ก
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. :    ออกเดินทางสู่ออสโล โดยเที่ยวบินที่ SK 454
เวลา 16.20 น. :    ถึงสนามบินกรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นำท่านชมอุทยานฟรอกเนอร์ สวนประติมากรรมฝีมือกุสตาฟ วิเกอแลนด์ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้นโบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหิน    โมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง
ค่ำ  :    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน

** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

วันที่สิบ (พฤหัสบดีที่ 25 มิ.ย. 63)      ออสโล – ล่องเรือ DFDS โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ผ่านชมป้อมกำแพงเมืองเก่า ARKHER HUSE ที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งออสโลเป็น เมืองหลวง และรอดพ้นจากการถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อ      ตอนศตวรรษที่ 17 มาได้ ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา, โรงละครโอเปร่าใหม่ ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (สาขาอื่นๆ มอบที่สต็อคโฮล์ม) แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :   อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท (KARL JOHAN GAUSS) แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ ตั้งอยู่กลางกรุงออสโล อิสระกับการเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เวลา 15.00 น. :  เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :   เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่โคเปนเฮเก้น นครหลวงของเดนมาร์ก
ค่ำ  :     รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

วันที่สิบเอ็ด (ศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63)        โคเปนเฮเก้น
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่ากรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่งเมืองท่า” นำท่านชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อยจากเทพนิยายรักอันลือลันของ     ฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  :  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิคของยุโรป
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม SKT PETRI หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สิบสอง (เสาร์ที่ 27 มิ.ย. 63)       โคเปนเฮเก้น – กรุงเทพฯ
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่สนามบิน
เวลา 14.25 น. :    ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 951

 

วันที่สิบสาม (อาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 63)    กรุงเทพฯ
เวลา 06.00 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

**การเดินทางท่องเที่ยวในยุโรป โดยเฉพาะเส้นทางชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนของทุกบริษัท ต้องมีบางวันนั่งรถไกลบ้าง (เพราะแถวนอร์ทเคปค่อนข้างห่างไกลจากเมืองอื่น)
กำหนดการเดินทาง  16-28 มิ.ย.        

อัตราค่าบริการ 

รายการ

มิ.ย.

ผู้ใหญ่ ห้องคู่ ท่านละ

164,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ  

140,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) ท่านละ 

132,000

พักเดียวเพิ่มท่านละ                   

28,000

 *บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย (TG)   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 ก.ก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินอื่น (บินภายในยุโรป) ไม่เกิน 23 ก.ก.
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

 

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์