ยุโรปสแกนดิเนเวีย มิดไนท์ซัน B (2020)

SCANDINAVIA MIDNIGHT SUN B

การบินไทย, นอร์วีเจียน แอร์ไลน์
12 วัน 9 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

รายการพิเศษ  ชม 4 เมืองหลวงในยุโรปเหนือ หรือสแกนดิเนเวีย “ยูนิตี้ 2000 ทัวร์” เที่ยวโคเปนเฮเก้น “สวรรค์แห่งเมืองท่า” เมืองหลวงแห่งเดนมาร์ก ค้างคืนบนเรือสำราญ DFDS  มุ่งสู่ออสโล นครหลวงแห่งนอร์เวย์ที่มีความงดงามจากชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ด นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลัมบาเนน” เบอร์เก้น เมืองสวยของดินแดนฟยอร์ด พร้อมนำท่านสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ ขุนเขา และชายฝั่ง ล่องเรือชมฟยอร์ด ชมสต็อคโฮล์ม นครหลวงฉายา “บิวตี้ ออน เดอะวอเตอร์” หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเวนิส ออฟ สแกนดิเนเวีย ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ มุ่งหน้าสู่นครเฮลซิงกิ เจ้าของสมญานาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” ร่วมชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์ทเคป จิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตร

**กลางมิถุนายน-ต้นสิงหาคมเป็นช่วงดีที่สุด และมีโอกาสเห็นมากที่สุด หากเลย 15 สิงหาคมของทุกปี โอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนมีไม่ถึง 50%

หมายเหตุ  เราเขียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมในแต่ละวัน ไม่ใช่ลากเพื่อไปหาของถูก / ราคาทัวร์ต่างกันมาจาก
1. สายการบินไทยไป-กลับ และบินภายในอีก 3 ครั้ง
2. โรงแรม ซึ่งเมื่อถึงแล้วท่านถึงจะทราบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
***ตรวจสอบโรงแรมของเราดูก่อนได้ทุกกรุ๊ปว่า “โรงแรมอะไรบ้าง” (เปรียบเทียบดูก่อนได้ค่ะ/ครับ)
3. ค่าทัวร์รวมค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงในโรงแรมหรือไม่ (ในสแกนแพงมาก ทัวร์นานนับ 10 วัน กระเป๋าใบไม่ใช่เล็กแน่นอน)
4. อาหาร ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมนู และมีครบมื้อหรือไม่
5. เรือที่ใช้มีหน้าต่างหรือไม่ ราคาต่างกันพอสมควร (และของเรานอนบนเรือ 2 ครั้ง และเรือล่องชมฟยอร์ด)
6. รวมค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน (บางวันใช้ 2 คัน/จ่าย 2 ครั้ง)
*กรุณาจองแต่เนิ่นๆ เพราะต้องจองคิวยื่นวีซ่าก่อนอย่างน้อย 45-60 วัน / สถานทูตงานเยอะมากช่วงท่องเที่ยวสแกนฯ

วันแรก  กรุงเทพฯ
เวลา 22.00 น. :   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D-E สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

วันที่สอง  กรุงเทพฯ โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) ล่องเรือ DFDS ออสโล (นอร์เวย์)
เวลา 01.20 น. :  เดินทางสู่โคเปนเฮเก้น โดยเที่ยวบินที่ TG 950
เวลา 07.40 น. :   ถึงสนามบินกรุงโคเปนเฮเก้น (COPENHAGEN) นครหลวงของเดนมาร์ก เจ้าของชื่อ “สวรรค์แห่ง     เมืองท่า” นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าตัวเมือง ชมกรุงโคเปนเฮเก้น ถ่ายภาพกับจัตุรัสหน้าพระราชวังอมาเลียนบอร์ก (AMALIENBORG PALACE) ที่งดงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก จากนั้นชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) ที่กำลังลงแส้โคถึกทั้ง 4 เพื่อลากคันไถพื้นดินมาสร้างเป็นประเทศเดนมาร์ก ตามตำนานการสร้างประเทศ ก่อนชมสัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น “ลิตเติ้ลเมอร์เมด” (LITTLE MERMAID) อนุสาวรีย์เงือกน้อยจาก      เทพนิยายรักอันลือลันของฮันส์ คริสเตียนแอนเดอร์สัน นำท่านชมมงกุฏและสมบัติแห่งราชวงศ์กษัตริย์เดนมาร์กใน “โรเซนบอร์ก คาสเซิล” (ROSENBORG CASTLE) อดีตพระราชวังหลวงที่นำมาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย (เมนูปูยักษ์)
บ่าย : อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นที่ระลึกฝากคนทางบ้านที่ถนนสตรอยเก็ต (STROGET) ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโคเปนเฮเก้น ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้านานาชนิดรวมทั้งห้าง ELUM ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือใช้เวลาว่างเข้าไปเดินชมสวนสนุกทิโวลี (TIVOLI GARDEN) ที่เก่าแก่และคลาสสิกของยุโรป
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือของบริษัท SCANDINEVIAN SEA WAY หรือ DFDS นำท่านเข้าห้องพักแบบมีหน้าต่าง (SEA VIEWS) เดินเล่นสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเรือ อาทิ ร้านค้า ห้องอาหาร ไนต์คลับ ดิสโก้เธค
เวลา 17.00 น. :  เรือ DFDS ถอนสมอ มุ่งหน้าสู่ออสโล นครหลวงของนอร์เวย์
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์ที่หลากหลาย ค้างคืนกับบรรยากาศสบายๆ

 

 

 

วันที่สาม   ออสโล เบอร์เก้น (บินภายใน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศสุดสวยยามเช้าของออสโลฟยอร์ดที่เต็มไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยตลอด 2 ฝั่งเรือ
เวลา 09.30 น.  :  เรือเทียบท่ากรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองออสโล ชุมชนที่ยิ่งใหญ่มาตั้งแต่ยุคไวกิ้งเมื่อประมาณ 1,000 ปีเศษ ชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) สวนประติมากรรมฝีมือ กุสตาฟ วิเกอแลนด์ ประติมากรผู้มีชื่อเสียงที่สุดของนอร์เวย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 ที่ทางการได้มอบพื้นที่เพื่อแสดงผลงานชิ้น    โบว์แดง อาทิ น้ำพุวงจรชีวิตของมนุษย์และเสาหินโมโนลิท ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกอย่างหนึ่ง ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พระราชวังหลวง, รัฐสภา ฯลฯ แวะชมศาลาว่าการเมืองออสโล สถานที่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เวลา 13.00 น. :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 16.20 น. :   ออกเดินทางสู่เบอร์เก้น โดยสายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ DY 620
เวลา 17.15 น. :   ถึงสนามบินเมืองเบอร์เก้น (BERGEN) อดีตเมืองหลวงเก่าของนอร์เวย์ นำท่านชมเมืองเบอร์เก้น เมืองท่าศูนย์กลางการประมงริมฝั่งทะเลเหนือของนอร์เวย์ ชมบริเวณท่าเรือเก่า (BRYGGEN) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง องค์การยูเนสโกได้ให้เงินมาบูรณะ และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนับได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางชัยภูมิที่ตั้ง และมีความน่ารักด้วยสีสันราวลูกกวาดของอาคารบ้านเรือนของชาวเมือง นำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา FLOYEN เพื่อชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเบอร์เก้น
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC ORNEN หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ         การนั่งรถจากออสโลไปเบอร์เก้น หรือฟลัมนานมากประมาณ 5-6 ชม.

 

 

 

วันที่สี่   เบอร์เก้น วอสส์ รถไฟสายโรแมนติก ฟลัม กุดวาเก้น (ล่องเรือซองฟยอร์ด) – ไกโล
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองวอสส์ (VOSS) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสทวีปยุโรปในปี ค.ศ. 1907 นำท่านสู่สถานีไมดาล (MYRDAL) เป็นสถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดจากระดับน้ำทะเลกว่าพันเมตร เป็นสถานีรถไฟที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดในนอร์เวย์ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม–  ไมดาล (THE WORLD FAMOUS FLAM – BANEN) นับเป็นเส้นทางรถไฟสาย  โรแมนติกที่สุดในยุโรปเหนือลอดอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขา ผ่านทะเลสาบ แม่น้ำใสสะอาดตาที่เกิดจากการละลายของหิมะ และน้ำตกจำนวนมากมาย ท่านจะได้ตื่นตากับหิมะขาวโพลนที่ยังคงเหลืออยู่แม้จะเป็นกลางฤดูร้อน ถึงเมืองฟลัม (FLAM) เมืองเล็กๆ ที่มีบรรยากาศสบายๆ สไตล์ชาวนอร์วีเจี้ยน
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมือง
บ่าย :  เดินทางสู่เมืองกุดวาเก้น (GUDVANGEN) เพื่อนำท่านลงเรือล่องชมความงามของซองฟยอร์ด (ประมาณ 2 ชม.) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น THE KING OF FJORD เพราะมีความยาวที่สุด ลึกที่สุดและแน่นอนว่ามีความงดงามที่สุดที่ท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติของหุบเขาตลอด 2 ฝั่ง เหมือนภาพวาดในจินตนาการ แล้วเดินทางสู่ไกโล (GEILO) เมืองน่ารักหนึ่งในสกีรีสอร์ทยอดนิยมตลอดกาลของนอร์เวย์ นำท่านเข้าที่พักโรงแรม DR HOLMS หรือ VESTILA หรือระดับเดียวกัน
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์

 

 

 

วันที่ห้า  ไกโล ออสโล
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ออสโล (OSLO) เมืองหลวงของนอร์เวย์
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งจุดพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ในอดีต จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือช้อปปิ้งบนถนนคาร์ล โจฮันส์ เกท
ค่ำ  : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย (เมนูกุ้งมังกร)
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU AIRPOT หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่หก   ออสโล อัลต้า (บินภายใน) ฮอนนิ่งสแวค ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม / เดินทางไปสนามบิน
เวลา 10.40 น. :   ออกเดินทางสู่อัลต้า โดยสายการบินนอร์วีเจี้ยน  เที่ยวบินที่ DY 320
เวลา 12.40 น. :   ถึงสนามบินเมืองอัลต้า (ALTA) เมืองใหญ่สุดในเขตฟินมาร์กของประเทศนอร์เวย์ ริมอ่าวอัลต้าฟยอร์ด และมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องการตกปลาแซลมอนที่มีชุกชุมที่สุด รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งทางตอนเหนือของนอร์เวย์
เวลา 13.00 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านเดินทางเลาะเลียบฟยอร์ดต่างๆ ขึ้นสู่จุดสูงสุดของทวีปยุโรปที่มีชุมชนอยู่อาศัย ลอดผ่านอุโมงค์เวสเตอร์โพลเลนสู่ฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) ชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก่อนถึงนอร์ทเคป จากนั้นนำเข้าที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือระดับเดียวกัน
เวลา 19.00 น. :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ขาปูยักษ์
หลังอาหารนำท่านสู่นอร์ทเคปจุดเหนือสุดของยุโรป เพื่อนำท่านชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงาม เมื่อครั้งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สอง ปี ค.ศ. 1907 พระองค์ก็เคยเสด็จไปถึงพร้อมทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร ไว้บนก้อนศิลา ซึ่งจากการร่วมมือของรัฐบาลไทยและนอรฺ์เวย์ได้จัดสร้างศาลาไทยไว้เพื่อแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จประพาสนอร์ทเคปของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ไว้ในนอร์ทเคปฮอลล์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย เพื่อรอชมดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างเต็มๆ ดวงตอนเที่ยงคืน ปรากฎการณ์ที่เรียกว่า “มิดไนท์ซัน” (MIDNIGHTSUN) พร้อมจิบแชมเปญแกล้มคาเวียร์ และรับประกาศนียบัตรว่าท่านได้มาเยือนนอร์ทเคปจุดเหนือสุดที่สามารถเดินทางถึงได้ด้วยรถยนต์ ณ เส้นละติจูดที่ 71 องศาเหนือ 10 ลิปดา 21 ฟิลิปดา จากนั้นเดินทางกลับที่พัก

 

 

วันที่เจ็ด   ฮอนนิ่งสแวค แลคเซลว์ คาราสจ๊อก ทะเลสาบอินารี (ฟินแลนด์)- อิวาโล
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามแนวเทือกเขาและฟยอรด์ที่งดงามสู่เมืองแลคเซลว์ (LAKSELV / 2 ชม.) เมืองเล็กๆ แต่นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเทศบาล PORSANGER ในจังหวัดฟินมาร์ก แล้วเดินทางสู่เมืองคาราสจ็อก (KARASJOK / 1 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลเช่นเดียวกัน
เที่ยง :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางต่อสู่ดินแดนทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ผ่านทะเลสาบอินารี (INARI / 1 ชม. 30 นาที) แหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่กับเกาะแก่งมากมาย บริเวณแถบนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวแลปป์ (Sami) แวะหาซื้อของที่ระลึกจากชาวแลปป์ อาทิ หนังกวางเรนเดียร์ และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกวาง ตลอดจนของพื้นเมืองที่มีอยู่ในด้านนี้โดยเฉพาะ แล้วนำท่านเดินทางสู่อิวาโล (IVALO / 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองสำคัญทางตอนเหนือในเขตแลปแลนด์ของฟินแลนด์  นำท่านเข้าที่พักโรงแรม IVALO หรือระดับเดียวกัน
หมายเหตุ   บริษัทเราจะไม่วิ่งยาวเพื่อไปโรวาเนียมีอีก 300 กม./ 4 ชม.
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

 

วันที่แปด  อิวาโล โรวาเนียมี เฮลซิงกิ (บินภายใน)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่โรวาเนียมี (ROVANIEMI / 4 ชม.) นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์กติก
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านซานตาคลอส(SANTACLAUS VILLAGE) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของซานตาคลอส ซึ่งทุกๆ ปี เด็กๆ จากทั่วโลกจะส่งไปรษณียบัตร หรือจดหมายมาหานับเป็นแสนฉบับต่อปี เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกจากหมู่บ้านซานตาคลอส หรือถ่ายรูปคู่กับคุณลุงซานต้าตัวจริงได้ที่นี่ ก่อนมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งของที่ระลึกต่างๆ รวมทั้งเขียนไปรษณีย์ส่งให้เพื่อนสนิท ญาติพี่น้องของท่าน แล้วเดินทางสู่สนามบิน
เวลา 18.10 น. :  ออกเดินทางสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 536
หมายเหตุ         เป็นสายการบินเจ้าถิ่น เวลาดีกว่าสายอื่น ราคาแพงกว่า
เวลา 19.25 น. :  ถึงสนามบินกรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) นครหลวงของฟินแลนด์
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำเข้าที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือระดับเดียวกัน
*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้า 1 ชุด และของใช้ที่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนบนเรือในวันถัดไป ส่วนกระเป๋าใหญ่จะเก็บไว้ในห้องสัมภาระบนเรือ ***

 

 

 

วันที่เก้า  เฮลซิงกิ ล่องเรือซิลเลียไลน์ สต็อคโฮล์ม (สวีเดน)
เช้า  :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมกรุงเฮลซิงกิ ฉายา “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นำท่านเดินชมตลาดยามเช้าที่มีผลไม้สดตามฤดูกาล และของที่ระลึกขายอย่างมากมาย พร้อมบันทึกภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก สัญลักษณ์ประจำเมือง แล้วนำท่านสู่จัตุรัสแห่งวุฒิสภา (SENATE SQUARE) ซึ่งสร้างขึ้นมาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซีย ชมโบสถ์เทมโป ลิโอ คิโอ (TEMPPELIAUKIO ROCK CHURCH) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยสร้างเข้าไปในภูเขาหินแกรนิตทั้งลูกและมีระบบเสียงที่ดีที่สุด หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ แล้วนำท่านชมวิหารอุสเพนสกี้ (USPENSKI CATHEDRAL) ศาสนสถานของชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเหนือ ชมอนุสาวรีย์เซบิลุสที่สร้างขึ้นเป็นเกียรติแก่ท่านยาห์น เซบิลุส ผู้ประพันธ์เพลง FINLANDIA
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย  :  อิสระให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งบนถนนมานาไฮม์ ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ อาทิเช่น ห้าง STOCKMANN, FORUM, SOKO ฯลฯ
เวลา 15.00 น. :   เดินทางสู่ท่าเรือซิลเลียไลน์ (SILJA LINE) นำท่านเข้าห้องพักบนเรือห้องแบบมีหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ไนต์คลับ ห้องออกกำลังกาย ซาวด์น่า และร้านปลอดภาษี
เวลา 17.00 น. :  เรือออกจากกรุงเฮลซิงกิ ข้ามทะเลบอลติก สู่สต็อคโฮล์ม
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำแบบสแกนดิเนเวียบุฟเฟต์ที่หลากหลายด้วยซีฟู้ด+ปลาแซลมอน และอาหารนานาชาติ หลังอาหารพักผ่อนสบายๆกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆค้างคืนบนเรือกับห้องพักมีหน้าต่าง (SEAVIEWS)

 

 

 

วันที่สิบ   สต็อคโฮล์ม
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
เวลา 09.30 น. :  เรือเทียบท่ากรุงสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) นครหลวงของสวีเดน นำท่านขึ้นจุดชมวิวบนเนินเขาถนน FJALLGATAN เพื่อบันทึกภาพของกรุงสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุด ชมเมืองที่ได้รับสมญานามว่า       “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น “นครหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป” เช่นเดียวกับเอเธนส์, ปารีสและอัมสเตอร์ดัม ชมวิวสวยของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสาบมาลาร์และทะเลบอลติก ผ่านชมสถานที่สำคัญ อาทิ โอเปร่าเฮ้าส์, ที่ทำการรัฐบาลแห่งพระราชวังหลวง บนเกาะเมืองเก่ากมลาสตัน (GAMLASTAN) ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ (VASA MUSEUM) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์กุสสตาฟ อดอลฟที่ 2 ในช่วงปี ค.ศ. 1626 และถือว่าเป็นเรือรบที่มีอานุภาพร้ายแรงที่สุดในยุคนั้นกับระวางขับน้ำ 1,300 ตัน ปืนใหญ่ 64 กระบอก เพื่อแย่งชิงความเป็นเจ้าแห่งทะเลบอลติกซึ่งก็ต้องผิดหวังอย่างร้ายแรงเพราะจมลงใต้ทะเลเพียงลงสัมผัสน้ำทะเลเพียงไม่กี่นาที และได้รับการกู้ขึ้นมาหลังจมอยู่ใต้น้ำถึง 333 ปี ชมความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ได้รับการซ่อมแซมปะติดปะต่อชิ้นส่วนจากเศษผุพังนับแสนชิ้นที่จมและกระจายไปทั่วท้องน้ำ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย :  นำชมศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงฉลองผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในทุกๆ สาขา ภายในห้อง GOLDEN HALL ที่ประดับประดาด้วยโมเสคทองคำนับล้านชิ้น จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าบนถนนช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำเข้าที่พักโรงแรม CLARION STOCKHOLM หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สิบเอ็ด  สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่สนามบินอาลันด้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีในสนามบิน
เวลา 14.30 น. :   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 961

 

วันที่สิบสอง  กรุงเทพฯ
เวลา 05.50 น. :  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

กำหนดการเดินทาง     17-28 มิ.ย., 24 มิ.ย.- 5 ก.ค. // 1-12, 8-19, 15-26 ก.ค., 22 ก.ค.-2 ส.ค., 29 ก.ค.-9 ส.ค.  

อัตราค่าบริการ  

รายการ

มิ.ย.

ก.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ              

153,000

157,000

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม)  ราคาท่านละ  

132,000

135,000

เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ  

125,000

128,000

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  ราคาท่านละ          

26,000

26,000

 *บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะสายการบินไทย (TG)   
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
– ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ และค่าขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ      
– ค่าอาหารตามรายการ   
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ                                             
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า   
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                                             
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานอำนวยความสะดวก
– ค่ารถ-รับส่งและนำเที่ยวตามรายการ                                   
– ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
     
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)   
ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
– ค่าประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย) สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลนส์ ไม่เกิน 20 กก.
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์