ยุโรปโรแมนติค B (2020)

EUROPE ROMANTIC B

สายการบินไทย
10 วัน 7 คืน
30 กิโลกรัม
มาตรฐานยุโรป
4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

โปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติกสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูงเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ทะเลสาบแสนสวย เที่ยวสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นั่งจิบชา-กาแฟ ไอศกรีม  เหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮันนีมูน คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มีเวลาช้อปปิ้ง / ต้นฉบับ  

สายการบิน  การบินไทยบินตรงไป-กลับ
โรงแรม           มาตรฐานยุโรป มีพักโรงแรมที่เดียว 2 คืน 2 ครั้ง รวม 4 คืน (หัว-ท้าย) และ 1 คืน 3 ครั้ง
อาหาร            เช้าแบบอเมริกัน กลางวัน-ค่ำ แบบพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ และเอเชียบ้างเล็กน้อย
รถไฟ             เบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดเส้นหนึ่งของสวิส
กระเช้า           ขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
รถโค้ช           มาตรฐานยุโรป 40-48 ที่นั่ง               
มัคคุเทศก์    ชำนาญเส้นทางในยุโรปแน่นอน
หมายเหตุ     -โปรแกรมแนะนำ รับรองว่าสวยมากมายจริงๆ อาจดูว่าหลายประเทศแต่เป็นตะเข็บพรมแดนที่ติดกัน
                        -ปี 2020 เราปรับโปรแกรมใหม่ ขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000

 

วันแรก   กรุงเทพฯ
เวลา 21.30 น. :   พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

 

วันที่สอง   กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – น้ำตกไรน์ – ลูเซิร์น – เบิร์น – อินเทอร์ลาเก้น
เวลา 00.35 น. :  บินตรงสู่ซูริค โดยเที่ยวบิน TG 970
เวลา 06.55 น. :  ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ แล้วเดินทางสู่เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) นำท่านล่องเรือสู่หน้าน้ำตกเพื่อชมความงามชมน้ำตกไรน์ (RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป **สงวนสิทธิ์งดล่องเรือในฤดูหนาวและวันที่อากาศไม่ดี หรือฝนตก
จากนั้นเดินทางสู่ลูเซิร์น (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้งสะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  ออกเดินทางสู่กรุงเบิร์น (BERN / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อน จนองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง แวะชมหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นเดินทางสู่อินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) เมืองสวยกลางหุบเขา ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ
ค่ำ :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูว์และสเต็ก
นำท่านเข้าที่พักโรงแรม ROYAL ST.GEORGE  หรือ SAILER AU LAC
หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

 

 

 

วันที่สาม  อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขากลาเซียร์ 3000)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่โกล ดู ปิลยง (COL DU PILLON) เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลาเซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนั่งเก้าอี้เลื่อนไฟฟ้าที่นักสกีใช้เพื่อการนั่งขึ้นเขา นั่งรถสโนว์บัส (SNOW BUS) วิ่งไปบนหิมะ, นั่งถาดเลื่อน (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการนั่งเก้าอี้บนรางเลื่อนที่หวาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย (เฉพาะ ALPINE COASTER ไม่รวมค่าเล่นเพราะท่านที่กลัวความเสียวแล้วไม่เล่นจะเสียประโยชน์) เลือกมุมสวยๆ ถ่ายรูปกับสะพานแขวนบนยอดเขา
หมายเหตุ         ที่นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ต้องการความสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่ายๆ :   นำท่านลงจากยอดเขา แล้วเดินทางกลับอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้งสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่ห้อดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และถ่ายรูปนาฬิกาดอกไม้หน้าคาสิโน(ร้านค้าส่วนใหญ่เปิดถึง 4 ทุ่ม)
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

 

 

 

วันที่สี่    อินเทอร์ลาเก้น – ลูกาโน่ (ฟ็อกทาวน์ เอาท์เล็ท) – โคโม (อิตาลี) – เลคโค่   
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO / 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิส และชาวอิตาเลียน นำท่านสู่ FOX TOWN OUTLET ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองลูกาโน่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็น OUTLET ที่รวมสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชั้นนำระดับแถวหน้าของอิตาลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยกับร้านค้าแฟชั่น และสินค้าต่างๆทั้ง GUCCI, PRADA, VERSACE, VALENTINO, BALLY, DOLCE & GABBANA, MISSONI, DIESEL, ESPRIT, ADIDAS, NIKE และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยสินค้าแฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่ 30%-70% ตลอดปี
เที่ยง  :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :   นำท่านถ่ายรูปริมทะเลสาบลูกาโน่ก่อนออกเดินทางสู่โคโม (COMO / 30 นาที) เมืองตากอากาศแสนสวยทางเหนือของอิตาลีใกล้ทะเลสาบโคโม นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคโมที่อยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ใต้ใกล้พรมแดนสวิส-อิตาลี ที่นี่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทั่วโลก และโดยเฉพาะคนดังทั้งดารา-นักกีฬาระดับโลก ต่างพากันมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่มากมายหลายร้อยคน แล้วเดินทางสู่เมืองเลคโค่ (LECCO / 30 นาที) เมืองสวยริมทะเลสาบ
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นำเข้าที่พักโรงแรม  NH  หรือระดับเดียวกัน

 

 

 

วันที่ห้า  เลคโค่ – ติราโน – เซนต์ มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์) – นอยชติฟ (ออสเตรีย)
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองติราโน (TIRANO / 1 ชม. 40 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อิตาเลียน อยู่พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ 
เวลา 10.03-12.17 น. :    ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่าแก่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ. 1910 โดยบริษัทไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซิโอ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมที่มีชื่อเสียง สู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ) เมือง    รีสอร์ทตากอากาศชื่อดังที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่นี่ และยังได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนฝึกสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์
หมายเหตุ          บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มีวิ่งในช่วงเช้า จะใช้รถไฟปกติแต่เป็นชั้นเฟิร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตั๋วแพงกว่าเล็กน้อย บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ)
เวลา 12.30 น. :   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  ออกเดินทางสู่เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT / 3 ชม.เศษ) เมืองแห่งชาเลต์ (บ้านไม้เขตภูเขาแอลป์) เมืองที่ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย เมืองที่มีธรรมชาติล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้า เนินเขาที่สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ตลอดเส้นทางวิวสวยมากๆ นำท่านเข้าที่พัก SPORT HOTEL  หรือระดับเดียวกัน    สไตล์ชาเลต์ท่ามกลางขุนเขาแห่งแคว้นทีโรล อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเดินเล่นชมเมือง
ค่ำ  :   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
**เนื่องจากเมืองนี้ ธันวาคม-กลางเมษายน จะเป็นช่วงที่มีนักเล่นสกีมาเยอะมาก หากโรงแรมเต็มจะพักเมืองใกล้เคียง

 

 

 

วันที่หก  นอยชติฟ – ฮอลสตัท
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมายจากทุกมุมโลก ระหว่างทางเป็นชนบทที่สวยแบบธรรมชาติยุโรปแท้ๆ สวยมากๆ
เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า และดอกไม้หลากสีสันสวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม แล้วนำท่านนั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนนั่งจิบกาแฟ หรือเดินเล่น
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นำท่านเข้าที่พักโรงแรม HERITAGE หรือระดับเดียวกัน / กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็กเข้าโรงแรมที่พักจะสะดวกกว่า
หมายเหตุ    
-เนื่องจากแถวนี้เป็นเมืองเล็กๆ และมีแต่โรงแรมเล็กๆ แบบธุรกิจครอบครัว  (4 ดาว มี
HERITAGE   65 ห้อง แห่งเดียว) หากโรงแรมเต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รับรองว่าดีและสวยแน่นอน
-รถรางขึ้นจุดชมวิวมีเฉพาะมีนาคม-ตุลาคม แต่อาจก่อน-หรือหลังแล้วแต่อากาศแต่ละปี (และปิดในวันอากาศไม่ดี)

 

 

 

วันที่เจ็ด  ฮอลสตัท – ซาลส์เบิร์ก – โคนิกซี (เยอรมนี) – มิวนิค
เช้า  :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิร์ก (SALZBURG / 50 นาที) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งในการสร้างเมืองจากอาร์ชบิชอป เมื่อครั้งเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยศิลปะแบบบารอค เป็นเมืองเกิดของคีตกวีชื่อดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รักเพลงสวรรค์ ชมสวนมิลาเบล (MIRABELL) สวนสวยของเมือง จากจุดนี้ท่านสามารถชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิร์ก (HOHENSALZBURG) บนเนินเขาได้อย่างชัดเจน เดินข้ามสะพานที่ข้ามแม่น้ำ ZALZACH เข้าสู่เมืองเก่า นำท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของเมือง นำท่านถ่ายภาพคู่กับอนุสาวรีย์ของโมสาร์ทซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า แล้วนำท่านสู่ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE) ทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกใสในวันที่อากาศดีจะสะท้อนสีครามของท้องฟ้าสวยงามมาก ทะเลสาบแห่งนี้มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อให้เกิดทะเลสาบที่งดงาม
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย :  นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้ ขึ้นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวโบสถ์ที่สวยงามยิ่ง จากนั้นออกเดินทางสู่มิวนิค (MUNICH / 1 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้ของเยอรมนี
ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นำท่านที่พักโรงแรม HILTON หรือระดับเดียว 2 คืน

 

 

 

วันที่แปด   มิวนิค 
เช้า :   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมนครมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ และศิลปะวัฒนธรรม ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสูงสุดทางเทคโนโลยี เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูร้อนของบาวาเรีย สถานที่ประสูติของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ผ่านชมบริเวณสนามกีฬาโอลิมปิคที่มิวนิคได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี ค.ศ. 1972  ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006 นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ BMW สถานที่จัดแสดงวิวัฒนาการของรถยนต์ BMW ในแต่ละรุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองมิวนิคแห่งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1916 ให้ท่านได้ชมเทคนิคการจัดแสดงรถยนต์ และเลือกซื้อของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทแห่งนี้
เที่ยง :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย :  นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค  เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้ามีตั้งแต่แบรนด์ เช่น นาฬิกา PATEK PHILIPPE, ROLEX, กระเป๋าแบรนด์ทุกชนิด ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต
ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงเบียร์

 

วันที่เก้า  มิวนิค   กรุงเทพฯ
เช้า :  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย / นำท่านสู่สนามบิน
เวลา 13.35 น. :  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 925 (ประมาณ 10 ชม. เศษ)

 

วันที่สิบ   กรุงเทพฯ
เวลา 06.10 น. :   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชั้น 2 ผู้โดยสารขาเข้า)

 

 

 

กำหนดการเดินทาง      // 4-13, 18-27 ก.ย., 9-18, 16-25, 22-31 ต.ค.  

อัตราค่าบริการ           **กรุณารีบจอง และส่งสำเนาพาสปอร์ต เพื่อจองคิววีซ่าเพราะคิวแน่นมาก **  

รายการ

ก.ย./ต.ค.

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ

 

เด็กอายุ 2-5 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)ท่านละ

 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ

 

หมายเหตุ        

*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีห้อง 3 เตียง หากเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนำว่าเปิด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตั๋วกรุ๊ป กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท  / ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับแบบหมู่คณะ                  
– ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ       
– ค่าอาหารตามรายการ                                 
– ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ               
– ค่าภาษีสนามบินตามรายการ                         
– ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ           
– ค่าธรรมเนียมวีซ่า                                   
– ค่ามัคคุเทศก์ชำนาญงานจากบริษัท
– ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน                         
– ค่าทิปขนกระเป๋าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
– ค่าน้ำหนักกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
– น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม-ไปสนามบิน)
– ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทั่วไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุ้มครองแต่อุบัติเหตุ เป็นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็นหมื่นหัว และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิตี้เรามีซื้อประกัน ALLIANZ  เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่วยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุ้มครองได้มากกว่าทัวร์ทั่วไป ยกเว้นโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นมาก่อนเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดื่มพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็นกรณีพิเศษจากเดิม 20 กก. เท่านั้น แต่หากการบินไทยมีการปรับลดลง บริษัทฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
– ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษัท
– ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี

จองทัวร์ ดาวน์โหลด เพิ่มเติม
ค้นหาทัวร์