เกี่ยวกับเรา

 

บริษัท ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 (พ.ศ. 2537) โดยกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มดำเนินการบริหาร

1. กลุ่มของคุณพัลลภ  สนั่นวัฒนานนท์ประธานกลุ่ม บริษัท เป็นตัวแทนจำหน่ายสายการบินทั่วโลก (WHOLESALES) และเป็น บริษัท ขายตั๋วรายได้ 1 ใน 5 ของประเทศไทย
2 กลุ่มของคุณภมร  ภมรรัตนกุล  ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวง 2526 (กว่า 30 ปี)

พนักงานของเรา

พนักงานประจำสำนักงาน 33 คน   /   หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ 45 คน

บริการของเรา

จำหน่ายตั๋วทั่วโลก (ขายส่ง) โดยเราเป็นตัวแทนที่สามารถจองและออกตั๋วได้ในระบบ ที่พ่วงตรงจากสายการบินโดยตรงจัดบริการท่องเที่ยว – ดูงานทั่วโลกโดยเฉพาะเส้นทางยุโรป เราได้รับความไว้วางใจมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่ามากที่สุดของเมืองไทย (ข้อมูลจาก บริษัททัวร์ตัวแทนในยุโรป)

ลูกค้าของเราที่เคยใช้บริการ
AMERICAN STANDARD (THAILAND), HATO PAINT, UHM, AIA, OCEAN COMMERCE, VERGIN BEC-TERO RADIO (THAILAND), SUZUKI MOTOR (THAILAND), กลุ่มไทยรุ่งโรจน์, SF CINEMA ) และอีกกว่า 300 บริษัท

หน่วยงานพนักงานพนักงานของรัฐ

วิทยาลัยทัพบก, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การประปาฯ , ศาลยุติธรรม, มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและอีกก ่า 100 งานพนักงานพนักงานหน่วย

บุคคลสำคัญ
อดีตนายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา, อดีตประธานรัฐสภา นายโสภณ รัตนากร,นายเริงชัย มระกานนท์, อดีต ผบ.ตร.

“ วันหยุดของท่าน … คืองานสำคัญของเรา”

ค้นหาทัวร์