ห้องพักบนเซอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์)

เรื่อง   ห้องพักบนเซอร์แมท (สวิตเซอร์แลนด์) เต็มมาก

เรียน   ท่านผู้มีอุปการคุณ

          บริษัท ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจในบริการของเรา โดยเฉพาะทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ชุดต่างๆ

          โดยปกติทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ของทุกบริษัทจะต้องบรรจุการขึ้นไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนที่เมืองเซอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศและเล่นสกีที่มีชื่อเสียงบนหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ 1-2 คืน

          เนื่องจากวันที่ 9-14 เมษายน
2562 ที่เซอร์แมทมีเทศกาลดนตรีอันปลั๊ก (UN PLUG)
ซึ่งเป็นงานใหญ่มากทำให้ห้องพักต่างๆ เต็มมากถึงมากที่สุด

          แต่บริษัท ยูนิตี้ 2000 ทัวร์
จำกัด เป็นบริษัทที่มีการวางแผนและจองโรงแรมที่พักที่เซอร์แมทมาตั้งแต่ ปี 2561
ฉะนั้นเราจึงกล้ายืนยันกับท่านได้ว่าทัวร์แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ของเราทุกชุดในช่วงสงกรานต์ได้พักที่เซอร์แมท
ตามที่ระบุในโปรแกรม
จะจองทัวร์กับใครในช่วงสงกรานต์ขอคำยืนยันก่อนนะครับว่าเขามีห้องพักบนเซอร์แมทแน่นอนหรือไม่? มิฉะนั้นท่านอาจถูกหลอกได้

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดจองทัวร์ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพราะเราจะสรุปและตัดห้องพักกับโรงแรม (จองก่อนได้ที่นั่งและห้องพักก่อน)

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายบริหาร