สถานการณ์ไข้หวัดไวรัส COVID-19

 

21 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง     สถานการณ์ไข้หวัดไวรัส COVID-19
เรียน    ท่านผู้มีอุปการคุณ 

เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม 2563 ได้มีการเผยแพร่ข่าวสารเรื่องการระบาดของโรคไข้หวัดไวรัส  COVID-19 ไปยังหลายๆ ประเทศ สร้างความตระหนกตกใจและหวาดกลัวไปทั่ว ทั้งนี้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายสำหรับผู้ที่จะเดินทางผ่านเข้า-ออกจุดผ่านแดนทั้งที่สนามบิน ท่าเรือ และด่านทางรถยนต์ หากท่านใดไม่มีไข้หรือไม่มีอุณหภูมิในร่างกายสูงผิดปกติ การผ่านเข้า-ออกตามด่านพรมแดนประเทศต่างๆ ยังเป็นตามปกติเช่นกัน

ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มประเทศในยุโรปประเทศใดออกมาตรการหรือประกาศห้ามนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าประเทศหรือประกาศคัดกรองเป็นพิเศษแต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือ ข่าวปล่อย

บริษัท ขอเรียนยืนยันว่าประเทศต่างๆ ในยุโรปยังมีการใช้ชีวิตเป็นปกติ และยังยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเหมือนเดิม หากมีการประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ บริษัทจะประกาศยกเลิกการเดินทาง และคืนเงินท่านครบตามจำนวนหลังหักค่าวีซ่าและค่าบริการแล้วประมาณ 3,500 – 4,500 บาท แล้วแต่ประเทศที่ยื่นวีซ่าและค่าบริการของศูนย์รับยื่นของประเทศนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และให้ความมั่นใจกับท่านในการดำเนินธุรกิจที่ตรงไปตรงมาของบริษัทมากว่า 20 ปี

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายบริหาร

ป.ล. ในที่ที่มีความพลุกพล่าน ท่านสามารถใส่ผ้าปิดจมูก-ปาก รวมทั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆ