โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์

 

 

โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์

โบสถ์แซงต์ ชาแปลล์ ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความเก่าแก่อย่างมาก แถมยังเป็นหนึ่งในอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์แห่งฝรั่งเศส ก่อสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และยังว่ากันว่าเป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมในยุคของสถาปัตยกรรมโกธิคอีกด้วย ตั้งอยู่บริเวณลานพระราชวังหลวงแห่งกรุงปารีส ด้านในตกแต่งด้วยกระจกยิ่งสร้างความสวยงามมากขึ้นไปอีกเมื่อมีแสงจากภายนอกสาดเข้ามา