ปรับตารางการทำงาน

 

25 มีนาคม 2563

เรื่อง     ปรับตารางการทำงาน
เรียน    ท่านผู้มีอุปการคุณ  

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID 19) รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาด บริษัท จึงขออนุญาตเรียนให้ท่านทราบถึงการปรับวันทำงานและเวลาทำการของบริษัทดังนี้

วันทำงาน         จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์      เวลา 09.00-16.00 น.
วันหยุด           พุธ, เสาร์, อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

*ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ พนักงานจะสลับกันมาทำงาน
**หากท่านมีเรื่องด่วนสามารถติดต่อกับพนักงานทางไลน์ @unity2000tour

เรียนมาเพื่อทราบและกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเสมอมา

ฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ
-บริษัท จะหยุดทำการในวันที่ 26-29 มีนาคม 2563 และหากมีการประกาศขอความร่วมมือของภาครัฐ บริษัท   อาจพิจารณาหยุดทำการต่อ
-บริษัท หยุดทำการในช่วงสงกรานต์ วันที่ 11-19 เมษายน 2563